11.10.2010

"Úspěch každého jednoho partnera je současně naším úspěchem"

říká exkluzivně pro portál FranchisingINFO.cz Radim Štantejský, Franchising Distribution Department Director UniCredit bank Czech Republic, a.s.

Proč se UniCredit Bank rozhodla pro franšízu?
Tato forma rozvoje a řízení obchodní sítě představuje pro UniCredit Bank optimální kombinaci mezi potřebnými investičními náklady na straně jedné a cílovým tržním podílem v počtu obchodních míst na území ČR. Vedle finanční efektivity je důležitým prvkem fenomén podnikavosti, tj. partner provozující obchodní místo je podnikatelem a tudíž je pro něj přirozená snaha o co největší obchodní výkon a kvalitní obsluhu klientů. Současně UniCredit lákala výzva v podobě realizace inovativního obchodního modelu, kterým franšízová síť bezesporu na českém trhu je.

Jak dlouho trvaly přípravné fáze?
Za projektem stojí velmi precizní příprava a ošetření veškerých aspektů, které jsou více či méně s implementací tohoto distribučního modelu spojené. Hovoříme tedy o jednoleté velmi intenzivní projektové fázi do okamžiku otevření první franšízy.

Kdy se otevřou první pobočky?
Otevření prvních obchodních míst cílíme na listopad tohoto roku, v prosinci přijdou další. Hlavní vlna je pak připravena na rok 2011.

Co očekáváte od účasti na Franchising foru 2010?
Primárně očekávám dialog vedoucí ke sdílení názorů a zkušeností s provozováním různých franšízových modelů, které provozují jednotlivé společnosti pro distribuci vybraných produktů a služeb. Určitě bude užitečné sdílet aktuální trendy v této oblasti, ať z pohledu nových subjektů vstupujících na trh s tímto konceptem, nebo těch zavedených, které disponují hlubokou zkušeností s jejich provozováním.

Osobní setkání s panem Radimem Štantejským bylo možné ve středu 13.10. na konferenci Franchising forum 2010. Zájemci, kteří se nemohli zúčastnit získají další informace o konceptu UniCredit bank v Katalogu franšíz.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank