Angličtina jako mateřský jazyk

Ve výukových centrech Helen Doron Early English (HDEE) se učí anglicky děti od 3 měsíců do 14 let. Centra fungují ve více než 30 zemích světa.
Středa
12.01.2011
Helen Doron Early English vzdělává již několik tisíc dětí v ČR. Franšízovou síť plánuje rozšířit do měst nad 10.000 obyvatel.
 

Angličtina je v současnosti 2. nejčastějším jazykem, kterým se ve světě mluví. V České republice je to nejžádanější jazyk při pracovních pohovorech. Proto si čím dál tím víc rodičů uvědomuje, že pokud umožní svým dětem výuku jazyka už v raném věku, vybaví je tak do života jednou velkou výhodou – budou ho považovat za svůj 2. mateřský jazyk.

Ve výukových centrech Helen Doron Early English (HDEE) se učí anglicky děti od 3 měsíců do 14 let. Metodiku výuky vyvinula britská lingvistka Helen Doron, zakladatelka vzdělávacích center. Program HDEE imituje princip, kterým si děti osvojují svůj mateřský jazyk. Centra fungují ve více než 30 zemích světa a vzdělávají přes 100.000 dětí.

HDEE v České republice v roce 2010 evidovala 62 franšízových licencí. Ty zahrnovaly jak výuková centra, tak také nezávislé učitele. Rok 2010 se stal pro síť HDEE přelomový také proto, že zahájila spolupráci s mateřskými školami, v nichž spatřuje velký potenciál pro další rozvoj. Do programu „Supernature“, který je určen pro 1. a 2. ročníky základních škol, je v současnosti zapojeno 14 škol. Aktuálně navštěvuje výuku HDEE téměř 400 dětí.

V květnu minulého roku proběhlo setkání se zakladatelkou konceptu Helen Doron v Praze, kterého se mohli zúčastnit všichni franšízanti z různých zemí, jak přibližuje Marek Halfar, master franšízant pro ČR: „Setkání přímo s Helen Doron přineslo určitě všem franšízantům svěží vítr do plachet podnikání. Helen Doron je dáma s obrovským charisma a neutuchajícím nadšením pro vzdělání a rozvoj dětí.“ Zakladatelka systému na setkání představila několik nových programů a vizí do budoucna.

Jak dodal Marek Halfar, franchising je možnost podnikání pro každého, kdo má zájem se zapojit do zavedeného systému a začít rychle generovat zisk. Díky franchisingu získá každý zájemce zázemí zavedené společnosti, veškerou marketingovou, finanční a organizační podporu. Franchisanti oceňují zejména zázemí celosvětové společnosti, možnost komunikovat s kolegy, sdílet své nápady a možnost celorepublikových setkání. Franšíza HDEE je vhodná do každého města s více jak 10 tisíci obyvatel. Cílem na další roky je vytvoření husté sítě výukových center tak, aby každé dítě v ČR mělo možnost rozvíjet se v angličtině od malička.

V jednotlivých případech zaznamenala centra HDEE dopady finanční krize, když rodiče přišli a sdělili, že z finančních důvodů nemůže jejich dítě ve výuce pokračovat. „V těchto případech se snažíme vždy vyjít vstříc a rodičům nabídnout možnost měsíčních splátek tak, aby dítě nepřerušilo docházku a mohlo se i nadále vzdělávat,“ uvádí vstřícné kroky vůči rodičům Halfar. Při srovnání počtu nových center a zejména nových studentů není propad zapříčiněný krizí znatelný. Od svého založení v roce 2005 HDEE rozšiřuje svoji síť, jak v počtu center, tak také v počtu žáků.