10.03.2011

„sto % ze života“

To je slogan juice barů značek UGO juice bar a B juicy. Nová nabídka v Katalogu franšíz.

Zdravý životní styl táhne a to se týká také čerstvých ovocných a zeleninových šťáv. To je jedním z možných vysvětlení, proč se poslední dobou s „džusárnami“ roztrhl pytel. Během posledních 6 let prošel segment s fresh nápoji nebývalým vývojem a původcem mnoha změn v tomto oboru je právě UGO trade, s.r.o., která provozuje juice bary značek UGO juice bar a B juicy. Dalšími jejími značkami jsou B fresh označující především vlastní produktovou řadu, UGO fresh ice cream představující točenou zmrzlinu vyráběnou podle vlastní receptury a také UB Fresh club, což je věrnostní program pro zákazníky. Společnost vznikla v roce 2006 v České republice a expandovala také na Slovensko. Provozuje na území České a Slovenské republiky celkem 13 barů, z nichž jsou 4 franšízové.

ugo bar ostrava

Obchodní centra jsou nejvhodnějšími lokalitami pro juice bary. Obvyklá rozloha provozoven činí 15 - 30 m2, další prostor bývá vyhrazen skladu.

Obchodní ředitel společnosti Lukáš Prauss k franšízové spolupráci uvádí: „Společnost je schopna přizpůsobit provoz juice baru konkrétním místům dle jeho specifik, zavádět pravidelně nové produkty do nabídky, neustále inovovat používané marketingové nástroje, zajistit kvalitní dodavatelsko-odběratelské vztahy, nákladově optimalizovat činnost franšízanta a chránit ho před vlivy, které by mohly negativně ovlivnit jeho podnikání.“

Jak dále nastínil Lukáš Prauss, ideálním kandidátem je lokální osoba zainteresovaná přímo nebo zčásti v provozu juice baru, která akceptuje návrhy a myšlenky franšízora a je schopná pracovat v týmu. Společnost je připravena expandovat v rámci České a Slovenské republiky formou otevření nových provozoven v lokalitách schválených franšízorem nebo je také možné převést vybrané již fungující provozovny franšízora na franšízanty.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank