05.04.2011

Volební schůze ČAF

Výroční členská schůze České asociace franchisingu se konala 30. března 2011 v restauraci Potrefená Husa.

Prezident ČAF Ivo Lamich přednesl podrobnou Zprávu o činnosti ČAF za rok 2010. Následovalo seznámení s hospodařením asociace v uplynulém roce a také představení Plánu činnosti ČAF včetně Rozpočtu ČAF na rok 2011. V operativním plánu jsou na tento rok naplánovány následující stěžejní akce:

ČAF členská schůzka předání certifikátu MaxPraga, Smolíková a Lamich

Dr. Ivo Lamich, prezident ČAF, předává certifikát obchodní ředitelce MaxPraga paní Renatě Smolíkové.

 • pracovní franchisové snídaně (květen, listopad)
 • workshop "Franchisové systémy se představují" (červen)
 • konference FRANCHISING FORUM 2011 s výstavou franchisových příležitostí (říjen)

Členská schůze přivítala nové řádné členy ČAF - MaxPraga, INN Fashion, ALPINE PRO, OXALIS, Diet Plus a Kocián Šolc Balaštík - kterým prezident ČAF slavnostně předal certifikát.

Letošní členská schůze byla volební. Členy správní rady byli pro období 2001 - 2013 zvoleni:

 • Dr. Ivo Lamich, prezident ČAF (McDonald´s)
 • RND. Jiří Lošťák, člen
 • Ing. Lubomír Milek, člen (CENTURY 21)
 • Mgr. Martina Parusová, členka (Kocián Šolc Balaštík)
 • JUDr. Halka Pavlíková, členka (Noerr)

Společně s volbou správní rady proběhla také volba dozorčí, která kontroluje a dohlíží na činnost správní rady ČAF. Nová dozorčí rada se bude scházet v tomto složení:

 • Lenka Nováková, členka (PROFIT system)
 • Ing. Martin Jonáš, člen (COMCO)
 • Ing. Jaromír Pávek (OBI)

Znovuzvolen prezidentem ČAF byl Dr. Ivo Lamich. Zároveň byla představena členům nová výkonná ředitelka ČAF paní Zuzana Šubrtová. Haně Juráškové bylo uděleno čestné členství v ČAF.

Od 1. dubna 2011 sídlí ČAF na nové adrese: Anglická 28, 120 00 Praha 2.

Členská schůze prokázala svým průběhem jednotnost a shodu v názorech na další činnost ČAF. Schůze byla ukončena společným slavnostním obědem.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank