30.05.2011

ČAF pro mě byla výzva

Přinášíme Vám rozhovor s Hanou Juráškovou, výkonnou ředitelkou České asociace franchisingu, která ve své funkci působila 10 let.

Jak jste se dostala k ČAF?
Česká asociace franchisingu byla založena v roce 1993. To jsem franchising znala pouze z učebnic. Zúčastnila jsem se obnovení činnosti asociace v roce 2001 poté, co jsem se zúčastnila semináře o franchisingu. Na něm se sešli zástupci významných franchisových systémů, kteří iniciovali obnovení činnosti ČAF. Já jsem byla oslovena, abych pracovala jako jednatelka a jediná zaměstnankyně asociace. Být jednatelkou ČAF však znamenalo vykonávat všechny úkony související s její činností. S odbornou náplní mé práce mi pomáhala správní rada, ve které již tehdy byly zastoupeny koncepty jako například McDonald´s, OBI, Pivovary Staropramen. Čas ověřil, že založení ČAF mělo svůj význam pro rozvoj franchisingu v České republice. V roce 2000 slovo franchising nebylo veřejnosti příliš známé, neexistovaly žádné specializované franchisové portály ani franchisové veletrhy a seminář o franchisingu se konal v průměru jednou za pět let.

Co vše se změnilo v ČAF?
To, co se změnilo, je síla a pozice ČAF. Na začátku bylo v ČAF šest členů, dnes má ČAF 34 členů včetně poradců a právníků. Rovněž tak na začátku nebyly navázány žádné kontakty s novináři, zájemci o franchising a odborníky. Dnes má asociace mnoho kontaktů na potenciální franchisanty a redaktory. Co zůstává stejné, je výzva pokračovat v rozvoji asociace jako profesní, odborné organizace sdružující poskytovatele franchisingu a odborníky na problematiku franchisingu. Věřím, že má nástupkyně, paní Šubrtová, bude v rozvoji ČAF úspěšně pokračovat.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank