PONNY anglická školka byla úplně první jazykovou školkou v Brně

Pondělí
20.06.2011
Prozradila Martina Drtílková, franchisorka a zakladatelka konceptu soukormých anglických školek.
 

Jaká myšlenka vedla ke vzniku PONNY anglické školky?
Od roku 1997 jsem vyučovala anglický jazyk jako soukromá lektorka, v roce 2000 jsem si založila LABYRINT jazykovou školu a zaměřila se výhradně na výuku cizích jazyků pro firmy v Brně. Dařilo se nám velmi dobře, byť jsme byli jedna z nejdražších škol. Nicméně v té době byl o výuku cizích jazyků skutečně velký zájem především ze strany soukromých firem, které chtěly rozšiřovat své byznys aktivity mimo hranice České republiky. Souviselo to také s očekávaným vstupem ČR do Evropské unie. V Brně tehdy působilo okolo 30 jazykových škol. Postupně však jejich počet narůstal a do pěti let vzniklo v moravské metropoli na 120 jazykových škol. Ne vždy však bylo možné danou instituci nazvat jazykovou školou, ale to je již jiná otázka.

Ovlivnila Vás daná situace?
Konkurující si školy proti sobě bojovaly především snížením cen namísto zvýšením kvality. Mně osobně tento boj připadal pod úrovní, a tak jsem se rozhodla svoji původní jazykovou školu prodat a zaměřit se na jinou cílovou skupinu, jejíž potřeby nebyly dosud saturovány. Rozhodla jsem se proto otevřít PONNY anglickou školku, která byla úplně první jazykovou školkou v Brně. Nejnověji získala licenci od MŠMT a služby jsme také rozšířili o vlastní anglickou základní a střední školou.

Jaké máte cíle s Vašimi školkami do konce tohoto roku?
Od nového školního roku 2011/2012 začínáme spolupracovat se zahraničními školkami ve Vídni a USA. Jedná se o projekty, na kterých se budou podílet především děti pod vedením učitelek. Také bychom chtěli vypracovat projekt pro další vzdělávání našich pedagogů, umožnit jim výměnné pobyty s našimi partnery v zahraničí.

(rozhovor zrealizovala JaH)