Franchisanti se chystají otevřít v nadcházejícím školním roce 2011/2012 jazykové školky v Praze 14 – Jahodnici, Praze 6 – Břevnově a Velkých Přílepech.
Úterý
21.06.2011
Maxíkova jazyková školka a jesle otevře pomocí franchisantů 3 školky v nadcházejícím školním roce 2011/2012.
 

Maxíkova jazyková školka a jesle představuje soukromý systém předškolního vzdělávání soustředící se na rozvoj potenciálu dětí ve věku od 6 měsíců do 7 let. Spolupracuje s Dětskou Mensou ČR a Centrem Nadání, o.s., což jsou přední instituce v oboru předškolní výchovy a vzdělávání v České republice určenými pro děti s nadprůměrnou inteligencí. Děti tak získávají jedinečnou příležitost rozvíjet své schopnosti, což ne vždy běžná školka a jesle umožňuje.

Pavel Tuleškov, který je ředitelem a franchisorem Maxíkovy jazykové školky a jeslí, k novým franchisantům říká: „Nové pobočky budeme otevírat pro školní rok 2011/2012, a to v lokalitách: Praha 14 – Jahodnice, Praha 6 – Břevnov a Velké Přílepy.“ Každá franchisová pobočka bude nabízet jiný typ služeb, což vyplývá z povahy daných lokalit, pro něž franchisor nechal zpracovat marketingovou studii. Výsledkem je, že franchisant ve Velkých Přílepech bude provozovat dvojjazyčnou školku a jesle určené pro děti od 1 roku do 7 let. Výuka bude probíhat v českém a anglickém jazyce. Průměrný počet dětí na 1 učitele je 8 dětí.

V Praze 14 – Jahodnici se bude jednat o anglickou školku a jesle. Tato pobočka bude rovněž určena dětem od 1 roku do 7 let. Průměrný počet dětí na 1 učitele je 6 dětí.

Nadstandardní služby by měl mít ve své nabídce franchisant v Praze 6 – Břevnově. Pobočka MaxExclusive Břevnov, jejíž předností je rozšířená otevírací doba až na 365dní v roce, 24 hodin denně, bude nabízet služby té nejnáročnější klientele. V základní nabídce bude pestrá paleta indoor a outdoor aktivit, BIO strava, rodilí mluvčí, kamerový systém a odvoz dětí do a ze školky. Tento model kombinuje prvky jeslí, školky i volnočasového zařízení pro děti předškolního i školního věku a nabízí místo pro setkávání všech dětí, včetně služeb hlídání dětí.

Jak dále ředitel sdělil, jednotlivému franchisantovi se naplno věnuje minimálně 9 měsíců. „Je to dáno náročností celého franchisového systému. Musíme si být jisti, že je partner dokonale připraven na náročnou, ale současně také naplňující práci s dětmi. Know-how musí být předáváno postupně a současně s tím je třeba ho aplikovat okamžitě v praxi. Teprve v okamžiku plnohodnotného začlenění franchisové pobočky do sítě můžeme plánovat akvizici nových franchisantů,“ podotýká Pavel Tuleškov.

Faktem je, že celorepublikově působí pouze 46 státních jeslí, a v mnohých lokalitách jesle vůbec nejsou. Tato skutečnost pak vede stále více lidí k rozhodnutí využít této propasti na trhu předškolní výchovy a vzdělávání ve svůj podnikatelský záměr.