Mathanasium je generační podnikatelská příležitost

Pondělí
27.06.2011
Vyzpovídali jsme zakladatele výukových center matematiky "Mathanasium" Larryho Appella.
 

Co je to Mathanasium?
Mathansium je franchisová síť výukových center matematiky, v nichž se vyučuje matematika pomocí speciálně vyvinuté metody. Celý svůj život říkám, že problém není v matematice jako takové, ale ve způsobu, jakým je vysvětlována. Výuková metoda Mathanasium spočívá v tom, že je matematika žákům vysvětlena tak, že jí rozumějí, prostě jim dává smysl. Naši výukovou metodu vytvořil Larry Martinek, učitel matematiky z Los Angeles, který tento předmět vyučuje bez mála 40 let.

Jak jste se dostal k Mathanasiu?
Strávil jsem celou svoji dosavadní kariéru v oboru placeného vzdělávání. Řídil jsem různé typy vzdělávacích společností, mezi nimi také ty, které se rozvíjejí na principech franchisingu. Tudíž jsem věděl, co franchising obnáší, jaké jsou jeho silné a slabé stránky. Díky tomu jsem získal bohaté obchodní zkušenosti a současně si uvědomil, jaké vzdělávací potřeby mají různé cílové skupiny – dospělí, studenti, žáci i předškoláci.

Uplatní se Mathanasium i v ČR?
Znám Larryho Martinka déle než 20 let a když jsem pochopil, jak velká obchodní i edukativní příležitost se v Mathanasiu skrývá, okamžitě jsem kývl na jeho nabídku a založili jsme v Los Angeles první pobočku. Výsledkem je, že nyní funguje na 275 výukových center, která se nacházejí ve 22 zemích světa. V České republice žádný obdobný koncept neexistuje, současně je český trh již natolik konsolidovaný, aby na něm náš koncept uspěl. Chceme najít schopného partnera, kterému nabídneme master licenci na území České republiky. Pro kandidáta je důležité, aby měl zkušenosti se vzděláváním a současně dostatečný kapitál na rozvoj podnikání.