Z Portugalska do Česko-Slovenska

BodyConcept je inovativním pojetím estetiky na tradičním trhu tím, že poskytuje přístup k těmto službám za přijatelnou cenu.
Úterý
28.06.2011
BodyConcept plánuje otevřít síť klinik s estetikou pomocí franchisantů po celém světě, včetně ČR a SR.
 

Síť salonů krásy BodyConcept pochází z Portugalska, kde během pěti let otevřela na 50 poboček, z nichž je 44 provozováno samostatnými podnikateli - franchisanty. V příštích letech chce rozvinout nadnárodní síť klinik s estetikou v zemích jako je Česká republika, Slovensko, Španělsko, Polsko či Rakousko.

V České republice a na Slovensku nabízí master licenci, která činí 52.000 EUR pro ČR a pro 26.000 EUR SR. Licence může získat master franchisor pro jednu (ČR nebo SR), ale i obě země (ČR + SR) současně. Smlouva se uzavírá na 10 let.

Alexandre Lourenco, výkonný ředitel BodyConcept, popisuje požadavky na master franchisora: „Ideální master franchisor je osoba, která má podnikatelského ducha, osobní iniciativu, dokáže řídit své zaměstnance a orientuje se v oboru estetiky. Bude zodpovědný za expanzi a řízení franchisové sítě v České a/nebo Slovenské republice.“ To znamená, že bude rozvíjet a řídit síť franchisantů v jedné či obou zemích a plnit roční plán, který je stanoven tak, že v prvním roce otevře jednu vlastní kliniku a získá dva franchisanty. V dalších devíti letech získá minimálně po dvou nových franchisantech každým rokem.