21.07.2011

Svěží podnikání

UGO juice bar chce expandovat po celé ČR a SR. Franchisanty podpoří zejména marketingovými aktivitami.

Společnost UGO trade, s.r.o., provozuje juice bary značek UGO juice bar a B juicy. Koncept vznikl v roce 2006 v České republice a expandoval také na Slovensko. Nyní provozuje 8 vlastních a 3 franchisové pobočky v Česku a 1 franchisovou na Slovensku.

ugo bar ostrava

Připojením se k síti franchisant získá podporu ve všech souvisejících procesech jak v oblasti právní, personální, marketingové či technické, tak také v podobě informačního systému.

Franchisor aktivně sleduje nové možnosti expanze a za tím účelem vypracoval aktuální přehled o potenciálních lokalitách, které mají předpoklady k provozování juice baru. Na základě této analýzy chce získat zájemce o franchisu nejen do nových lokalit, ale také do již fungujících či právě připravovaných provozovnách v Brně, Ostravě a Mladé Boleslavi. „Kromě toho jsme připraveni jednat o jakýchkoliv jiných lokalitách v rámci celé České a Slovenské republiky, pokud v nich zájemci shledávají potenciál pro založení juice baru,“ míní Lukáš Prauss, obchodní ředitel sítě. V případě již konkrétního návrhu pobočky franchisor provede revizi daných prostor, sestaví SWOT analýzu a vypracuje finanční model odrážející potenciál a nároky konkrétní provozovny.

Jak dále ředitel uvedl, franchisant se v rámci sítě zapojí do marketingové strategie a aktivit, franchisor dbá o adresnou péči o zákazníka v podobě reakcí na dotazy, připomínek či návrhů. Zákazníci jsou pravidelně informováni o nejnovějších aktivitách, produktech a nabídkách prostřednictvím newsletterů a sociální sítě Facebook.

Podpůrným nástrojem, do něhož bude partner začleněn, je věrnostní klub pro zákazníky – UB FRESH club. Ve věrnostním klubu je v současné chvíli zaregistrováno na 20 000 členů. Členům jsou vydávány personální magnetické karty, jejichž prostřednictvím jsou zaznamenávány nákupní zvyklosti, jsou jim připisovány body za každý nákup, za nějž jsou pak odměňováni nejen produkty zdarma, ale také v den svých narozenin dostane každý člen drink zdarma. „V současné době chystáme pro naše členy v pořadí druhou letní soutěž, v níž mohou soutěžit o hodnotné ceny v podobě notebooků, kávovarů a fatboyů,“ popisuje nadcházející akci Lukáš Prauss.

Další marketingový nástroj spočívá ve vývoji a inovacích. Například v tomto roce seznamuje české zákazníky s exotickým ovocem.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank