KinderGarten byla zvolena Asociací předškolního vzdělávání, o.s., jazykovou školkou roku v letech 2006 a 2007.
Středa
31.08.2011
KinderGarten anglické a firemní školky mají již sedm franchisových poboček a míří do regionů.
 

Síť předškolního vzdělávání pro děti KinderGarten anglické a firemní školky působí na českém trhu již sedm let. V současné chvíli disponuje pěti vlastními školkami, z nichž jsou dvě firemní a tři anglické. Dalších sedm školek je provozováno samostatnými podnikateli – franchisanty. Jako jediný koncept svého druhu se zaměřuje především na korporátní firmy a v rámci evropské iniciativy rovných příležitostí pro ženy a muže otevírá firemní školky.

„Provozujeme již dvě firemní školky - Žiraifka a Stodůlka - a intenzivně jednáme o další spolupráci s korporátními firmami. Obecně se dá říci, že o zaměstnanecký benefit v podobě firemních školek je velký zájem, jak ze strany firem, tak také zaměstnankyň,“ říká Zdeněk Fiala, franchisor konceptu.

Dle vyjádření franchisora je již lokalita Prahy soukromými školkami téměř saturována, proto se nyní zaměřuje na větší města v regionech, v nichž by školky nalezly uplatnění. Franchisant, který otevře školku pod hlavičkou KinderGarten, získá podporu například při vyhledání vhodné nemovitosti a lokality pro zřízení školky, doporučení pro vhodné vybavení, personální zabezpečení provozu, zaškolení zaměstnanců a marketingovou a administrativní podporu ze strany centrály.

Celková počáteční investice se pohybuje kolem 800.000 Kč a je v ní zahrnuta cena licence, náklady na zprovoznění školky a marketingový poplatek. Smlouva se uzavírá na 5 let s možností prodloužení na dalších 5 let.

Pro více informací nahlédněte do Katalogu franchis.