Expense Reduction Analysts

Logo Expense Reduction Analysts
Informace o franchisovém systému
Popis franchisového systému

Expense Reduction Analysts (ERA) - je největší poradenskou společností na světě specializující se na snižování nestrategických provozních nákladů, které nejsou ve vztahu k základním činnostem firmy (např. kancelářské potřeby, IT, telekomunikace, pojištění, poštovní služby, úklid, atd.). Síť ERA zahrnuje 700 konzultantů ve 30 zemích světa (např. Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Velká Británie, USA, aj.).

Klienti ERA nenesou žádné finanční riziko spojené s realizovaným projektem. Účtované poplatky jsou založeny na principu "success fee", tj. až na základě realizovaných úspor, čímž se tento obchodní model výrazně odlišuje od většiny konkurence. Zisk je stanoven podílem z vygenerovaných úspor.

Mezi nejvýznamnější klienty ERA se řadí společnosti s mezinárodním renomé jako například IKEA, Unilever, Volkswagen, Hewlett Packard, Siemens, Pfizer, Adidas, TNT, SAP, Dell, i poradenské firmy jako Deloitte a Ernst & Young aj. Hlavním tržním segmentem jsou ale středně velké firmy, tj. společnosti s obratem od 100 mil Kč do 2,5 mld Kč.

Od roku 1992 se společnosti podařilo zrealizovat více než 14.000 projektů a snížit tak svým klientům jejich režijní náklady v průměru o 19,7 %. V Evropě se v průběhu roku 2010 podařilo dosáhnout úspor v průměru 20,3 %.

Obchodní model zákazníkům nabízí atraktivní produkt:

 • Za jeho implementaci je zodpovědná ERA, ne zákazník
 • Jeho přínosem/užitnou hodnotou je zvýšený zisk
 • Minimální, pokud vůbec nějaké, riziko finanční ztráty
 • Platba za poskytnutou službu až z realizovaného zisku
 • Po dekády zlepšovaná a prověřená metodologie

Nyní Expense Reduction Analysts vstoupila také na český trh a hledá další partnery - franchisanty pro spolupráci.

 

Pro více informací o franchisovém systému Expense Reduction Analysts nahlédněte na webové stránky www.erafranchise.com.

Franchisové provozovny
 • ERA má dnes více než 700 konzultantů ve 30 zemích (např. Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Velká Británie, USA, aj.)
 • ČR -15 partnerů
Obrázek provozovny systému
ERA mladý muž mezi dvěma ženami
Informace pro franchisanty
Podpora pro franchisanty

Obchodní model franchisantům nabízí:

 • Trvalé příjmy
 • Vysoký potenciál příjmů s nízkými režijními náklady
 • Mezinárodní poradenský systém, který se podílí na Vašich obchodních úspěších a pomáhá maximalizovat příležitosti
 • Nezávislost v podnikání
 • Jedinečné know-how, které zahrnuje všechny metody práce

Podpora pro franchisanty:

 • Bezpečí zavedené celosvětové skupiny
 • Jedinečné know-how, které zahrnuje všechny metody práce
 • Online databáze 14.000 dokončených projektů
 • Online CRM systém
 • Online aplikace pro realizaci výběrových řízení (Procurion)
 • Plnou marketingovou podporu
 • Plnou podporu ze strany centrály (úvodní i průběžná školení, konference…)
Potřebná počáteční investice
 • 35.000 EUR - počáteční investice na nákup partnerské licence
Základní požadavky
 • Silná osobnost pro získávání zákazníků (dovednosti pro rozvoj obchodních příležitostí, komunikace a řízení vztahů se zákazníky, obecné prodejní a obchodní zkušenosti) nebo
 • Kvalitní projektový manažer (analytické a projektově manažerské dovednosti, rozumí si s čísly a analytickými nástroji) nebo
 • Specialista na danou oblast či kategorii nákladů nebo
 • Vše dohromady
 • Finanční zdroje k nákupu a rozvoji podnikání
 • Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni
Informace o franchisorovi
ERA Global Management Ltd. (Velká Británie), reprezentovaná prostřednictvím Authenta s.r.o.
Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
+420 777 670 911
jrybar@expensereduction.com
www.expensereduction.com
Kontaktní osoba pro zájemce o licenci

Jiří Rybár

Společnost je členem České asociace franchisingu
Zjistěte více
Pokud chcete získat více informací, vyplňte kontaktní formulář níže. Vaše údaje budou předány přímo dané společnosti.
Jméno a příjmení *
Město *
Telefonní kontakt *
E-mail *
If you see this field leave it blank.

Informace zadané v katalogu dodávají samotné franchisové systémy. Před podpisem smlouvy o spolupráci by měl každý zájemce posoudit nabídku dané firmy. Redakce si vyhrazuje právo upravit informace o systémech udávaných v katalogu. V případě zjištění, že udávané informace nejsou pravdivé či neaktuální, prosíme, kontaktujte redakci.

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank