24.01.2013

Honba za penězi

Společnosti chtějí rychle finanční prostředky. Využívají k tomu prodeje dceřiných firem.

Firmy mění své strategické cíle. V uplynulých dvou letech za téměř polovinou prodejů podniků uskutečněných jejich mateřskými společnostmi stála potřeba rychlé finanční injekce. Tato priorita převýšila v žebříčku i snahu dosahovat větší hodnoty podniku pro akcionáře. Vyplývá to z průzkumu společnosti Ernst & Young.

byznys_dluhy_podniky_domacnosti_firma

Strategické cíle firem v závislosti na špatné ekonomické situaci se mění. Skoro polovina z nich prodává své dceřiné podniky kvůli získání finančních prostředků.

Dle průzkumu bývají častou motivací k prodeji právě bezprostřední finanční důvody a potenciální dlouhodobé přínosy tak ustupují do pozadí. Při rozhodování, zda podnik zůstane či nezůstane v portfoliu mateřské společnosti, jsou krátkodobé finanční ukazatele hlavním faktorem v šesti z deseti případů. Mezi strategickými faktory, které následují až na dalších místech v žebříčku priorit, pak respondenti uvádějí tvorbu hodnoty pro akcionáře nebo důraz na hlavní podnikatelskou činnost.

V současné době plánuje během dvou let 46 % firem realizovat prodeje svých dceřiných podniků. Z toho 77 % však chce prodeje co nejvíce urychlit. Více než polovina společností však není schopna své podniky dostatečně zatraktivnit a při následném prodeji neutrží tolik, kolik by si představovala. Z průzkumu vyplývá, že až 73 % firem nevytěží z transakce očekávanou částku. Poradci Ernst & Young tak zdůrazňují důležitost strukturovaných procesů.

Důležitost strukturovaných procesů dokazuje i vyšší počet firem, které na tento koncept vsadily. Z firem, které uskutečnily prodej podniku před termínem a za vyšší cenu, než s jakou počítaly, bylo 55 % těch, které vsadily na implementované strukturované procesy. Z těch, co je nepoužily, činil ukazatel 34 %.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank