03.04.2014

Kanceláře dominují

Investoři loni zvýšili investice do komerčních nemovitostí a ČR nebyla výjimkou. Letos analytici očekávají, že majitele změní komerční nemovitosti v hodnotě 1,4 miliard eur.

Téměř 860 miliard euro vložili investoři do světových komerčních nemovitostí v roce 2013. To představuje navýšení o 23 % oproti roku 2012. Zároveň jde o nejvyšší objem peněz investovaný do komerčních nemovitostí od roku 2007. Vyplývá to z nejnovější studie International Investment Atlas společnosti Cushman & Wakefield.

Objem investic do komerčních nemovitostí loni v ČR přesáhl 1 miliardu eur. O rok dříve dosáhl "jen" 546 milionů eur.

S ústupem recese roste aktivita investorů, zlepšuje se nálada na trhu a zvyšuje se likvidita prostředků vložených do komerčních nemovitostí. Navíc míra výnosnosti (yield) se u prvotřídních nemovitostí vrací na úroveň obvyklou před krizí. Pro rok 2014 společnost Cushman & Wakefield očekává, že globální investice vzrostou o 13 % na 968 miliard eur, přičemž nárůst aktivity by měly táhnout Spojené státy a západní Evropa.

V prvním čtvrtletí letošního roku stoupala poptávka po investicích v České republice. Je to trend, který nastartoval už v loňském roce. Česká republika je, z pohledu zahraničních investorů, zpět na investiční mapě. Dalším důležitým faktorem je snadnější dostupnost úvěrů,“ říká Jiří Fousek, vedoucí investičního týmu v C&W v České republice. „V letošním roce u nás očekáváme nárůst investic o čtyřicet procent. Celkově by tedy mohly změnit majitele komerční nemovitosti v hodnotě okolo 1,4 miliardy euro,“ dodává Jiří Fousek

Různorodý vývoj v Evropě

Pro region EMEA byla typická různorodost. Největší podíl na růstu celého regionu mají nadále hlavně Velká Británie a Německo, významné zlepšení vykazují i Rusko, Itálie, Španělsko, Nizozemsko a Belgie. Zato Francie, Švédsko a Polsko v podstatě jen drží krok s úrovní roku 2012. Objem investic se v České republice loni téměř zdvojnásobil na 1,007 miliardy euro oproti roku 2012, kdy dosáhl 546 milionů euro.

Přeshraniční investice

Celosvětově stoupá význam zahraničních investorů. Penzijní a státní suverénní fondy se nadále zaměřují více na Evropu než na zbytek světa: 59 % investic do komerčních nemovitostí v roce 2013 směřovalo do regionu EMEA, 28 % do Ameriky a 13 % do Asie. Investory z řad fondů nejvíce přitahují nemovitosti v USA a Velké Británii.

Evropa očekává růst o 12 až 13 %

Objem investic dosáhl v regionu EMEA loni 180 miliard euro. To je o 23 % více než v roce 2012 a nejvíce za posledních šest let. Trhákem roku byly investice na „periferních trzích“ – investory lákala především jižní Evropa. Výrazně se projevili oportunističtí investoři. Zahraniční poptávka hrála nejvýznamnější roli v oživení na evropských trzích. V roce 2014 očekáváme růst investic v Evropě o 12–13 procent. „Kancelářské objekty budou tradičně i letos dominovat investičnímu trhu, zároveň však vnímáme trvající silný zájem o logistiku a věříme, že letos podíl na celkovém investičním objemu výrazně překročí dlouhodobý průměr. Zejména zahraniční investoři mají zájem na nákupu maloobchodních nemovitostí, ale nabídka kvalitních produktů je v tomto segmentu limitována,“ říká Jiří Fousek.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank