25.05.2015

Počet krachujících firem klesá

V prvním čtvrtletí roku 2015 poklesl počet firem a fyzických osob v insolvenci. Znatelný pokles zaznamenaly především osobní bankroty. Naopak množství živnostníků v insolvenci se zvýšilo.

Živnostníků, kteří vyhlásili do začátku dubna loňského roku úpadek, bylo 1581. Oproti tomu za stejné období letošního roku, zbankrotovalo již 2119 z nich. Pro srovnání v prvním kvartálu tohoto roku vyhlásilo krach 273 obchodních společností, ve stejném období roku 2014 jich bylo již 319. Pokles nastal také u osobních bankrotů, jejich počet dosáhl za první tři měsíce 4485, oproti 5244 v minulém roce.

Manažer držící kalkulačku, počítadlo, tablet Foto Imagio

Nejvíce bankrotů obchodních společností je obvykle vyhlašováno ve velkých městech, kde většina z nich také sídlí.

 Lze vysledovat dva nejčastější důvody pro vyhlášení úpadků: špatná platební morálka a převaha velkých řetězců na trhu. „Vedle posilování pozic velkých společností a pozdního splácení faktur může být dalším důvodem nárůstu bankrotu živnostníků i to, že mohou vyhlašovat osobní bankrot teprve druhým rokem,“ uvedl Jan Malý ohlášený společník veřejné obchodní společnosti VPI CZ.  Společnost VPI CZ, v. o. s. (Vše pro insolvenci), se specializuje na řešení velkých a zvláště složitých insolvenčních řízení s důrazem na bankovní a finanční sféru.

Nejvíce bankrotů obchodních společností je obvykle vyhlašováno ve velkých městech, kde většina z nich také sídlí. Mezikrajské srovnání se v průběhu let zásadně nemění.  V počtu bankrotů dominuje Praha, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj, naopak nejméně se jich uskuteční v kraji Karlovarském a na Vysočině.

Žádost o oddlužení může podat k soudu kdokoli, kdo dluží více věřitelům a není schopen své závazky splácet, zároveň musí být schopen uhradit ze svého pravidelného příjmu během pěti let, alespoň 30 procent dluhů.  „Věk nebo zdravotní stav není při posuzování návrhu na povolování oddlužení nějak určující. Důležité jsou především výdělkové možnosti dlužníka,“ dodává Jan Malý s tím, že případě neúspěšné žádosti o oddlužení, lze o něj požádat znovu až po uplynutí pěti let.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank