01.06.2015

Češi platí včas

Platební morálka v České republice je v průměru lepší než v Evropě. Nejspolehlivější jsou Dánové a Němci.

V České republice je včas zaplaceno 38,2 % faktur, což je v průměru mírně lepší výsledek než ve zbytku Evropy, kde je ve stanoveném termínu uhrazeno pouze 37,6 % pohledávek. Více než polovina účtů, a to 53,5%, je u nás vyrovnána nejdéle 30 dnů po datu splatnosti, 5,7 % do 60 dnů a 2,6 % faktur je zaplaceno ještě později. Mezi lety 2013 a 2014 se počet včas splacených závazků zvýšil z 31 % na 38,2 %.

business team profit

Platební morálka je důležitou informací o stavu firmy, a napovídá o její kondici. Z vývoje platební morálky firem lze odhalit případné problémy ještě dříve, než skutečně nastanou.

„Zlepšení platební morálky podnikatelských subjektů je odrazem oživování tuzemské ekonomiky,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová. Podle ní je tento údaj důležitou informací, která napovídá o stavu a kondici společností. Z platební morálky lze usuzovat případné problémy firmy, ještě dříve než nastanou.

Nejlepší platební morálku mají v Evropě Dánové, kteří své závazky platí z 90,3% včas. Druhým nejlepším plátcem dluhů jsou Němci, kteří zaplatí v dohodnutém termínu celých 74,8% svých účtů. Na chvostu žebříčku, který sestavila poradenská společnost Bisnode ve spolupráci Dun & Bradstreet a srovnala v něm 17 evropských zemí, se nachází portugalské firmy, které včas uhradí pouze 17,4% svých závazku. O něco lepší jsou ve splácení anglické společností, které jsou schopny splatit 24,1% svých účtů.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank