06.06.2016

Pět tipů jak zlepšit marketing

Úspěšná firma musí umět komunikovat se svými zákazníky. Chytrý marketing může pomoci využíváním poznatků z psychologie.

Specialisté na marketing využívají mnoho způsobů, jak vyvolat u zákazníků zájem o nabízené produkty a služby. Kromě metod, jako je například podprahové vnímání, které je všeobecně považováno za neetické, však existuje řada úspěšných taktik, vycházejících ze znalosti lidské povahy. Legální a etické postupy využívající znalostí psychologie přitom mohou být právě tím, co vyvolá žádoucí pocit důvěry, díky němuž se zákazníci budou chtít ke svému obchodníkovi vracet.

podnikání muž marketing Foto Pixabay.com

Způsobem, jak zlepšit obraz firmy, je umět přiznat i vlastní chyby. Reklamní trh je přesycen slogany, které idealizují určité značky nebo produkty a zákazníci jsou vůči takovým apelům již právem skeptičtí.

Podle knihy Optimarketing Roberta Rosenthala, zaměřující se na optimalizaci marketingu firem, je možné uvést pět nejdůležitějších kroků, které by měly firmy zvážit, chtějí-li zlepšit svou pozici vůči konkurentům. První z nich je využívání emocí v rámci marketingové kampaně. Inzerovat nějaký produkt lze totiž v zásadě dvěma způsoby. Buď zákazníkovy reklama vysvětlí, jak výrobek funguje, nebo je možné ukázat, jakým způsobem produkt zlepší jejich život. Z výzkumů vyplývá, že emocionální apel je tím, co v zákaznících zanechává stopu více, než je vysvětlení, jakou má výrobek funkci. V prodejích pak bývají úspěšnější právě ty produkty, jejichž reklama obsahovala emocionální komponentu.

Druhým, zdánlivě paradoxním způsobem, jak zlepšit obraz firmy u zákazníků, je poukázat na vlastní nedostatky. Reklamní trh je přesycen slogany, které idealizují určité značky nebo produkty a zákazníci jsou vůči takovým apelům právem skeptičtí, protože si pravdivost takových sloganů nemohou ověřit. Způsob, jak zvýšit u zákazníků důvěryhodnost, je přiznat vlastní nedostatky, čímž firma může získat lidský rozměr. Samozřejmě se přiznáním vlastních nedostatků nemyslí, že si má ředitel veřejně posypat hlavu popelem. Vhodné je například otevřeně přiznat chybu, které by si třeba zákazník jinak ani nevšiml.

Třetím způsobem, jak zaujmout, je dát značce prostřednictvím reklamy nečekané místo v myslích zákazníků. Příkladem takového postupu může být strategie firmy vyrábějící produkty pro děti, která marketing zamíří na kvality dobrého rodičovství, místo na děti. Každý rodič chce jistě pro své děti to nejlepší, a neodepře jim kvalitní šaty nebo potraviny.

Reklamy se často snaží zasáhnout co nejširší cílovou skupinu zákazníků. Tato strategie se dá obrátit v tom smyslu, že bude apelovat na jedinečnost. Lidem imponuje, když se mohou cítit jako součást prestižního klubu, proto je možné do marketingové strategie zahrnout i pocit exkluzivity. Reklama, která zdůrazní, že není pro všechny, může mít překvapivě širší záběr, než ta, která se snaží oslovit co možná největší počet obyvatel.

Konečně pátou metodou, která dokáže zákazníky efektivně přimět, aby se zastavili a změnili své chování, je vyvolávání legitimních pochyb či nejistot. Tato technika bývá často využívána na hraně etiky v politickém souboji o voliče, nicméně v případě marketingu produktů může mít i svou legitimní roli tehdy, je-li aplikována s ohledem na zájmy občanů, jako je tomu například u služeb nabízejících redukci nadváhy, nebo asistence při boji s kouřením.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank