12.09.2016

Víme, jak si budou počínat kontroloři u #EET. Vrátí v restauraci objednaný oběd?

Pro kontroly u evidence tržeb platí jasná pravidla. Jak to ale bude probíhat v praxi, pokud pracovník Finanční správy ČR bude chtít objednat „kontrolní“ oběd?

Základním pravidlem u kontrol v případě elektronické evidence tržeb (EET) je nezpůsobit podnikateli žádnou zbytečnou škodu. Kontroly budou probíhat formou tzv. kontrolních nákupů, aby si úředníci ověřili, zda podnikatel plní všechny povinnosti, které mu ukládá zákon o evidenci.

business Foto Pixabay.com

Kontrolor nesmí v průběhu kontrolního nákupu tajně pořizovat zvukové či video záznamy. Pokud je pořizovat bude, musí o tom podnikatele předem uvědomit, což kontrolorům dává za povinnost i daňový řád.

Kontrolní nákupy budou provádět pracovníci Finanční správy ČR ale také pracovníci Celní správy ČR. Konkrétní subjekty budou mít v hledáčku s odkazem na vyhledávací činnosti podle § 78 daňového řádu.

Co všechno budou kontroloři sledovat? Při kontrolách budou pracovníci kontrolovat především:

  • zda byla řádně vystavena účtenka,
  • zda byly údaje o tržbě zaslány správci daně,
  • zda všechny údaje o evidované tržbě odpovídají skutečnosti.

Za řádné vystavení účtenky je nejenom samotná skutečnost, ale také, zda účtenka obsahuje všechy zákonem stanovené údaje a zda údaje na účtence odpovídají stavu věci. Tudíž pokud si kontrolor v restauraci objedná svíčkovou a pivo, neměly by na účtence být žádné další položky navíc, které si kontrolor neobjednal.

Další informace o právech kontrolů naleznete zde: http://www.podnikatel.cz/clanky/vime-jak-si-budou-pocinat-kontrolori-u-eet-vrati-v-restauraci-objednany-obed/

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank