10.10.2016

Jak správně uplatňovat náklady, podnikáte-li z domova?

V případě podnikání z domova je nutné dostatečně odlišit náklady na provoz domácnosti od těch souvisejících s podnikatelskou činností. Přečtěte si možná řešení.

Podnikání z domova může mít pro živnostníky mnoho výhod, mezi něž patří nejen snížení některých nákladů na podnikatelskou činnost, ale i pohodlí domácího prostředí či schopnost efektivněji skloubit práci s rodinným životem.

kancelář Foto Pixabay.com

Neexistuje univerzální způsob, jak náklady související s podnikáním rozlišovat a uplatňovat. Tzv. "minimaxový přístup", kdy se živnostník snaží uplatnit co nejvíce nákladů, nebo naopak žádné z obavy z postihu finančního úřadu, je ale považován za nesprávný.

V takovém případě je však nutné být schopen dostatečně odlišit náklady na provoz domácnosti od těch souvisejících s podnikatelskou činnosti tak, aby bylo možné ty „podnikatelské“ uplatnit bez jakýchkoliv obav z nezákonného jednání. Tento problém každý rok řeší v České republice nespočet živnostníků. Pojďme se proto zaměřit na jeho možná řešení.

Na minimaxový přístup zapomeňte

Na úvod je nutné konstatovat, že většina živnostníků v České republice se řídí jednoduchou, avšak z právního a daňového hlediska zcela nesprávnou poučkou tzv. minimaxového přístupu, který poskytuje dvě možná východiska. Jedním z nich je, že živnostník podnikající z domova volí přístup uplatňování pokud možno co nejvíce nákladů, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady bezprostředně související s podnikáním, či nikoliv.

Druhou možností naopak je, že neuplatňuje náklady vůbec žádné, kvůli obavám z možných postihů ze strany finančního úřadu, jelikož si správným způsobem uplatňování není jist. Určitě je něco pravdy na tom, že neexistuje žádný správný univerzální způsob, jak náklady související s podnikáním rozlišovat a uplatňovat, avšak asi není nutné ani zdůrazňovat, že ani jeden z výše uvedených přístupů není správný.

V případě uplatňování nákladů při podnikání z domova však obecně platí, že živnostník by se vždy měl pokusit náklady související s podnikáním od nákladů na provoz domácnosti oddělit ve všech oblastech týkajících se jeho podnikatelských aktivit. V praxi se to dá řešit mnoha způsoby, zpravidla v závislosti na konkrétním typu podnikání.

Mezi nejúčinnější způsoby oddělování pracovních nákladů patří jejich kalkulace dle poměru podlahové plochy věnované prostoru sloužícímu k podnikání (tzv. provozovně), představovaným např. pracovnou, dílnou či prodejnou, od ostatní plochy určené k bydlení. V následujících pasážích se budeme věnovat, jak nejlépe při takovýchto výpočtech postupovat.

Co je to "provozovna" a další informace o podnikání z domova si můžete přečíst zde: http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-spravne-uplatnovat-naklady-podnikate-li-z-domova-zname-zakladni-pravidla/

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank