15.05.2017

PES proti byrokracii v Česku

Počínaje rokem 2018 budou mít podnikatelé v Česku ucelený přehled o povinnostech, které jim ukládá zákon, díky novému elektronickému systému.

Hospodářská komora získala politickou podporu pro zavedení elektronického nástroje, umožňujícího firmám a živnostníkům spravovat plnění jejich povinností přes internet. Novinka, za níž stojí tvůrce CzechPointů, může českým podnikatelům podle Hospodářské komory ušetřit desítky miliard korun ročně. „Snad poprvé politici nehledí na svou politickou barvu a chtějí se podílet na vyřešení největšího problému současného podnikání,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

razitka úřad byrokracie Foto Pixabay

V boji proti byrokracii a pro lepší přehled v zákonech by měl podnikatelům i úřadům pomoci nový elektronický systém Hospodářské komory PES

Právní elektronický systém (PES) umožní podnikatelům, aby si spravovali přes internet a na jednom místě přehled povinností, vyplývajících ze zákonů. Zároveň jim podle odhadů Hospodářské komory ušetří nejméně 43 miliard Kč ročně, které dnes musí vydat na zpracování právních analýz a právní poradenství při zastupování před správními orgány a soudy ve sporech o výklad právních předpisů. PES bude navíc daňově uznatelným nákladem.

Jednoznačný výklad chybí

Státu PES umožní identifikovat a odstraňovat nadbytečné, nejednoznačné či nesmyslné paragrafy a povinnosti. Užitečný by měl být také kontrolním a dozorovým orgánům při orientaci v právních předpisech tak, aby vždy věděly co mají kontrolovat a jménem státu vymáhat. Časté změny zákonů, nařízení a vyhlášek, jejich nejednoznačný výklad a aplikace do praxe totiž způsobují nejen podnikatelům takové potíže, že dnes i při dobré vůli nevědí, jaké povinnosti vůči státu musí plnit.

„Navíc praxe ukazuje, že zákony nezvládají jednoznačně vykládat už ani sami zákonodárci, soudy a státní dozorové orgány,“ doplňuje Zdeněk Zajíček, který za projektem stojí a který je mimo jiné také tvůrcem CzechPointů nebo datových schránek. V první vlně do konce roku 2018 se do systému dostanou přílohy 13 zákonů. Do konce roku 2023 by měl PES obsahovat všechny povinnosti vyplývající z národní legislativy.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank