22.05.2017

Soukromí zvyšuje produktivitu

Zastánci otevřených kanceláří míní, že open space prostory učí spolupracovat s kolegy a respektovat a vnímat jejich potřeby. Reálná praxe i vědecké studie to však vyvracejí.

Tři čtvrtiny zaměstnanců podle průzkumů v otevřených kancelářích trpí, postrádají soukromí a ticho. Lidé periferně vnímají každého, kdo projde kolem, a hluk vede k větší chybovosti, ruší koncentraci a zrychluje tep. Pracovní prostředí má velký vliv na produktivitu práce, proto se hledání toho ideálního věnuje obvykle velká pozornost.

kancelář open space

Spojování kanceláří do jednoho prostoru zvyšuje u lidí podrážděnost, podezíravost a snahu uzavírat se do sebe. Ale i open space prostory je možné upravit tak, aby byly příjemnější.

Podle posledních studií je nejlepším scénářem zajišťujícím harmonii na pracovišti vlastní kancelář, kterou sdílí maximálně jeden další člověk. A když to nejde, tak práce z domova. Ve velkých společných kancelářích naopak obvykle ruší rozptylující podněty, vázne spolupráce, zvyšuje se nedůvěra a sílí negativní vztahy. A aby toho nebylo málo, zhoršuje se i pocitové vnímání přátelství mezi spolupracovníky či podpory ze strany nadřízených.

"Akustické podněty - zejména srozumitelná řeč - jsou tím, co nás ruší nejvíce, jak dokázala nedávná studie společnosti Cambridge Sound Management (CSM). Zklidnění prostředí zvyšuje produktivitu práce až o deset procent,“ argumentuje Andrej Hronec, ředitel společnosti Audiopro. Na rušení hovory spolupracovníků si podle aktuálního průzkumu CSM stěžuje celá třetina administrativních pracovníků. Důvěrné informace, které nejsou určené jim, zaslechne v průměru až 53 % lidí, pracujících v open space prostorech.

Zvukové odstínění i společná pravidla

Zlepšení akustických parametrů je proto jedním z nejdůležitějších předpokladů pro zvýšení atraktivity takových objektů. Jejich majitelé se v současnosti snaží upravovat interiéry tak, aby poskytovaly více soukromí než dosud. „Díky zařízení pro maskování zvuku je možné v open office kancelářích zlepšit prostředí, především akustickou pohodu, navíc bez rušivých zásahů do vizuální podoby interiéru, a s přijatelnými náklady,“ konstatuje Andrej Hronec.

"Metodu zvukového odstínění používali již staří Řekové, když své zahrady či interiéry chránili před hlukem z ulice šumícími fontánami. V dnešní době slouží k těmto účelům malé reproduktory – tzv. emitory, vysílající tichý uniformní šum o různých frekvencích, který je upravený do pásma lidské řeči a optimalizovaný tak, aby překrýval probíhající komunikaci. Rozhovor ve vzdálenosti zhruba 3,5 m sice slyšíte, ale nevnímáte jeho obsah, takže vás nevyrušuje,“ doplňuje Hronec.

Existuje řada dalších možností, jak práci v otevřené kanceláři zpříjemnit. Klíčové je vymezení vlastního prostoru alespoň psychologicky – pomocí pořadačů, šanonů či pokojových rostlin. Možností je také vyžádat si od nařízených pravidla fungování kanceláře tak, aby se obecně ve firmě zamezilo vyrušování kolegů hlasitými telefonáty, konzumaci aromatického jídla, nebo i třeba obtěžování skrze používání nepříjemné klimatizace.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank