21.06.2017

Export mimo EU roste

Malé a střední firmy začínají opět exportovat do Ruska. Stále ale dominují trhy EU.

Nejžádanější státní podporou je agentura CzechTrade, jejímž největším přínosem je podle firem fyzická přítomnost zahraničních zástupců v teritoriích. V důsledku ukončení intervencí ČNB se firmy daleko více zajišťují vůči kurzovým rizikům.

Vyplývá to z výsledků hlavního exportního průzkumu, který připravila Asociací malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO). Průzkum připravila agentura Ipsos na vzorku 500 malých a středních exportérů. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR se zajímala mimo jiné o to, jakým směrem se český export ubírá. Roste také počet českých podniků, které vyvážejí i mimo Evropskou unii.

Ve srovnání s loňským rokem vidíme nárůst firem exportujících i za hranice EU, a to zejména do zemí ze Společenství nezávislých států a na Blízký východ. Trhy v zemích SNS oživují, tahounem se začíná opět stávat Rusko, které po několika letech propadu roste dle aktuálních statistik za první čtyři měsíce meziročně o 21 %. Podíl firem exportujících do alespoň 11 zemí stoupl oproti loňsku o 7 %. Ze zemí Evropské unie je velký zájem o Německo, do kterého firmy plánují rozšířit export nejčastěji,“ říká předseda představenstva AMSP ČR Karel Havlíček.

Bariérou se stává rostoucí byrokracie

Z průzkumu vyplývá, že firmy si věří, sází na kvalitu svých výrobků a nespoléhají na konkurenční výhodu v podobě nízkých cen. Podnikatelé čím dál více míří za vyšší přidanou hodnotou, a to na bázi speciálních služeb. Hlavní bariérou exportních aktivit se stává vysoká byrokracie, která na podniky dopadá a brání jim v primárních obchodních aktivitách. Na rozdíl od minulého roku podniky daleko intenzivněji řeší kurzová zajištění. Začíná se rovněž projevovat nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

Stát se dlouhodobě snaží podporovat malé a střední podnikatele, a to samozřejmě i v oblasti exportu. Jednou z nejdůležitějších částí exportního procesu je úspěšný vstup na zahraniční trh, ve kterém firmám pomáhá státní služba prezentace v zahraničí. Uvědomujeme si, že pro malé a střední podniky nejsou nejpodstatnějším nástrojem podpory podnikatelské mise, ale naopak vyžadují informační a marketingový servis, osobní podporu v místě vývozní destinace a finanční exportní nástroje,“ vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Podpora účasti na zahraničních výstavách a veletrzích

Agentura CzechTrade je s ohledem na institucionální sféru pro podnikatele dlouhodobě nejpřirozenějším partnerem a je jimi vnímána jako prověřená a nezávislá státní podpora. Nejčastěji využívanou službou agentury je dle výzkumu podpora účasti na zahraničních výstavách a veletrzích, které využilo 71 % firem. Na 46 % pak dále využilo službu exportní konzultace a 45 % vyhledání obchodního partnera. Tři čtvrtiny exportérů, kteří mají zkušenost se službami agentury CzechTrade, mají zájem její služby využívat i nadále.

Mezi nejčastější důvody, proč exportéři využívají služeb agentury CzechTrade, patří kromě pomoci s marketingem a propagací také vyhledávání vhodných obchodních partnerů či distributorů. Největší přínos firmám přináší naše celosvětová síť zahraničních zástupců, kteří velmi dobře znají daná teritoria a mohou tak exportérům poskytnout cenné know-how,“ říká generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank