31.08.2017

Přes 90 % podniků používá data svých zaměstnanců

Evropské nařízení o nakládání s osobními údaji, které vejde v platnost v květnu 2018, bude mít dopad na více než 60 % podnikatelů.

Podle průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) se 64 % menších a středních firem chystá s ohledem na novou legislativu provést změny zabezpečení svých dat. O tom, že podnikatelé nenechávají nic náhodě, svědčí i skutečnost, že čtvrtina z nich již provedla analýzu svých systémů a procesů. Průzkum proběhl v létě 2017 na vzorku 450 malých a středních firem. Z něj vyplývá, že 93 % podnikatelů pracuje s daty svých zaměstnanců a plných 67 % s údaji o svých obchodních partnerech.

Podnikani Foto Pixabay.com

Malé firmy obecně přistupují k novým opatřením spíše intuitivněji, zatímco střední a větší podniky pracují více systémově a pro svá rozhodnutí využívají analýzy.

Při správě zákaznických dat převládá činnost spojená s obchodními nabídkami, následuje vyhodnocování spolupráce se zákazníky, a marketingová činnost spojená s vylepšováním nabízených produktů. Menší a střední firmy jsou konzervativnější a stále spíše sází na interní správu dat. Devět z deseti podniků řeší ukládání dat interně, externí řešení volí 15 % podnikatelů a tzv. cloudová řešení využívá 13 % firem. Zatímco na 18 % firem data po určité době systematicky maže, čtvrtina podnikatelů si veškerá data trvale ponechává. Polovina firem si ponechává jen důležitá data.

Čím větší, tím analytičtější

Šetření ukazuje, že nové nařízení změní chování firem a dotkne se více podnikových útvarů. Téměř 75 % firem se chystá na GDPR proškolit své zaměstnance, 70 % se připravuje na aktualizaci dokumentů a směrnic a plných 62 % malých a středních podniků se chystá zabezpečit ochranu osobních údajů v součinnosti s externími dodavateli, například IT firmami. Zatímco u podnikatelů s ročním obratem do 5 mil. korun se chystá provést analýzu stavu správy dat necelá polovina z nich, tak u firem s obratem mezi 500 mil. až 1 miliardou korun připravuje analýzu 84 % podniků.

Součástí průzkumu bylo rovněž zjistit zkušenost podniků s kybernetickým útokem. Tu potvrdily čtyři firmy z deseti. To, že se jedná o navýsost aktuální hrozbou, dosvědčuje fakt, že třetina z oslovených podnikatelů se s ním setkala v posledním roce. Potvrzuje se, že kybernetické útoky se stávají běžnou praxí, nejčastěji se jedná o podvodné maily, žádosti o podvodné platby, ale překvapivé je i to, že téměř třetina z postižených firem má zkušenosti přímo s hackerským útokem. Firmy neberou kybernetické hrozby na lehkou váhu, podle průzkumu osm z deseti dotazovaných má nastaveny základní procesy pro eliminaci rizika. ​

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank