13.05.2011

Podpora pro malé podniky

Evropská iniciativa „Small Business Act“ se zaměřuje na růst a podporu malých podniků.

Úspěch evropského hospodářství a strategie Evropa 2020 silně závisí na tom, zda malé a střední podniky dokáží využít svůj potenciál. V EU zaměstnává přibližně 23 milionů malých a středních podniků 67 % pracovních sil soukromého sektoru.

business team profit

Iniciativa na podporu malých a středních podniků „Small Business Act“ (SBA) je rámec opatření EU, který má posílit malé a střední podniky, aby mohly růst a vytvářet nová pracovní místa.

V letech 2008–2010 uskutečnila Komise spolu s členskými státy EU kroky stanovené v SBA s cílem zmírnit administrativní zátěž malých a středních podniků, usnadnit jim přístup k financím a podporovat je ve vstupu na nové trhy. Přestože většina iniciativ plánovaných v SBA již byla zahájena, z přezkumu jejich realizace vyplývá, že v rámci pomoci malým a středním podnikům je třeba udělat více.

Místopředseda a člen Evropské komise odpovědný za průmysl a podnikání, Antonio Tajani, k tomu uvedl: „Malé a střední podniky tvoří více než 99 % podniků v Evropě a zaměstnávají více než 90 milionů lidí. Jsou motorem našeho hospodářství a musí si proto zachovat svoji sílu, konkurenceschopnost a inovativnost. Aby byla iniciativa „Small Business Act“ uskutečněna naplno, musí členské státy jednat rychle.“

Iniciativy SBA od roku 2008

Iniciativa „Small Business Act“ je prvním uceleným rámcem opatření pro EU a její členské státy zaměřeným na malé a střední podniky. Od jejího přijetí v červnu 2008 došlo prostřednictvím opatření na posílení malých a středních podniků v řadě oblastí k významnému pokroku.

Ačkoli všechny členské státy uznávají význam rychlé implementace SBA, existují v přístupu a dosažených výsledcích mezi jednotlivými státy značné rozdíly. Současný přezkum ukazuje, že členské státy musí zvýšit své úsilí na podporu podnikání a malých a středních podniků, aby se v dnešním obtížném ekonomickém klimatu posílilo podnikání.

Nový impuls pro SBA

Komise je rozhodnuta i nadále považovat malé a střední podniky za prioritu. S cílem reflektovat nejnovější hospodářský vývoj, sladit priority SBA s prioritami strategie Evropa 2020 a nadále zlepšovat podnikatelské prostředí pro malé a střední podniky.

Zdroj: UEAPME, AMSP

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank