Franšíza pro 2 miliony dětí

Za každou odučenou hodinu pedagog či majitel franšízové licence odvádí centrále Helen Doron poplatky. Na oplátku poskytuje master-franšízor kromě jiného poradenství v oblasti managementu a je s franšízanty v kontaktu prostřednictvím emailu a telefonu.
Pátek
06.04.2018
Jazyková škola Helen Doron English má ve 36 zemích na 900 franšíz. Nové partnery hledá v ČR mezi nezávislými učiteli v malých městech.
 

Unikátní výuková metoda Helen Doron umožňuje vyučovat anglicky děti již ve věku od 3 měsíců až do 19 let. Franšízová síť jazykových škol vznikla v roce 1985 na popud britské lingvistky Helen Doron, která žije v Izraeli. Tam má také sídlo centrála globální franšízové sítě výukových center, jež se do Evropy rozšířila skrze Rakousko, populární je u nás i v Polsku. Metoda využívá při učení muziku, řeč těla i gesta, a v České republice vyvolala mezi rodiči velký zájem, který podle držitele české licence trvá již více než 12 let. Master-franšízantem pro Českou republiku je společnost Angličtina pro děti.

Kromě akreditovaných školení učitelů je Helen Doron také autorizovaným testovacím centrem University of Cambridge, od jehož inspektora získala česká síť v březnu ocenění za kvalitní výuku. Jazykovým školám Helen Doron English v Česku udělil za dodržení předepsané úrovně testování nejvyšší možné hodnocení „Excellent“. Škola sama zajišťuje pravidelné testování a ověřování znalostí studentů v rámci prestižních mezinárodních zkoušek, což se jim později může hodit jak při následném studiu, tak třeba při hledání prvního zaměstnání.

Přísnost a osnovy nade vše

Všichni učitelé angličtiny Helen Doron se musí před otevřením vlastní školy zúčastnit přísného školení, kde se podrobně seznamují s metodikou a získají speciální učební osnovy. Učební osnovy se neustále rozšiřují. Aktuálně působí Helen Doron English na téměř 90 místech České republiky. Ve většině případů se jedná o menší pobočky v malých městech nebo venkovských oblastech, které spravují tzv. nezávislí učitelé. Ve větších městech vznikají výuková centra, kterých je aktuálně 40.

Helen Doron nabízí v ČR tři druhy spolupráce. Nezávislý učitel si nemusí kupovat exkluzivitu, investuje v podstatě pouze do svého pedagogického školení. Původní a nejdražší model velkých center Helen Doron počítá naopak s exkluzivitou pro město od 50 tisíc obyvatel. K nim asi před 4 lety přibyl model mini centra, což je malá škola s exkluzivitou pro město už s 20 tisíci obyvateli. Poplatek za licenci na výukové centrum a exkluzivitu na území pro oblast s 50 až 100 tisíci obyvatel je přibližně 165 000 korun. Učitelé platí také za vstupní školení, částka se pohybuje kolem 25 tisíc korun.