Balony.eu

Informace o franchisovém systému

Popis franšízového systému

Společná cesta k úspěchu

Pojďme pracovat společně, nabízejme jen to nejlepší na trhu, létejme profesionálně...jen tak dosáhneme vyšších zisků a maximální spokojenosti našich klientů.

Vize franchisového systému

Cílem franchisy BALONY.EU je působit na zákazníky příjemným dojmem, oslovit moderním stylem prodeje, který je zaměřený na skutečná přání a protřeby zákazníků.

Záměrem všech partnerů franchisového systému BALONY.EU je vybudování známé a vyhledávané značky v oblasti balónového létání, vytvoření pozitivních asociací u zákazníků (Daruj zážitek! Daruj let balonem s BALONY.EU) a vnímání letů balonem jako exkluzivní služby a nezapomenutelný zážitek.

Ověřený koncept

Franchisový systém BALONY.EU nabízí mnohaleté zkušenosti z oblasti letů balonem a provozování leteckých prací, silné a lehce zapamatovatelné logo a design provozoven, komplexní systém pro úspěšné vybudování a řízení franchisových prodejen.

Franchisový příjemce - nejdůležitější faktor úspěchu systému BALONY.EU

Mít svůj konkurenceschopný, kvalitní, atraktivní a hlavně ekonomicky zajímavý franchisový systém je důležitým předpokladem úspěchu. Přesto však nejdůležitějším faktorem úspěchu každého franchisového systému jsou jeho franchisanti. Každoročně pro Vás máme tisíce nových pasažérů, které nám můžete pomoci odletět  ve vašem regionu s našimi balóny.

Informační systém franchisového systému

Pro strategické a operativní řízení franchisové centrály BALONY.EU a franchisových poboček, které budou integrovány do franchisového systému, nabízí franchisový poskytovatel nejmodernější technologie a koncept, který byl společně vyvinut a přizpůsoben potřebám a cílům tohoto konceptu.

Pro centrální nákupy zboží a služeb pro franchisové podniky je k dispozici komplexní informační systém.

Centrální marketing, reklama a podpora prodejů

Jedním ze základních předpokladů k úspěchu je efektivní marketing a následná zpětná vazba. BALONY.EU využívá osvědčené marketingové nástroje a postupy, kterými zajišťuje nejen informovanost veřejnosti o aktuálních nabídkách a akcích, ale i budování pozitivní image značky.

Franchisová centrála BALONY.EU

Poskytuje kompletní know-how k zajištění vyhlídkových letů balonem, klienty, spolehlivý rezervační systém, nejmodernější technické vybavení, školení pro personál. Nabízíme 3 různé modely franchisingové spolupráce.

Vaše známost regionu + známost naší značky

Využijte Vaši známost regionu a naši značku franchisového systému BALONY.EU. Díky IS a centrálnímu marketingu Vám pomůžeme zajistit nové zákazníky, dodáme balóny, značkové doplňky BALONY.EU (oblečení, dárkové a reklamní předměty).

Franchisový systém BALONY.EU přináší jedinečný a neotřelý design všech balonů a jasné odlišení od konkurence. Všechny balony mají jednotný, snadno zapamatovatelný vizuální styl a hravý design.

Cíle a strategie konceptu:

 • vybudování silné a známé značky
 • vytvoření zastoupení ve všech krajích ČR a SR
 • být vždy o krok před konkurencí
 • být jednička na trhu

Vlastní provozovny

3 kraje Střední a Jižní Moravy

Franšízové provozovny

Zastupují značku BALONY.EU ve svém regionu, využívají celostátní marketingovou podporu centrály, vzájemně mezi sebou komunikují a spolupracují s cílem poskytnout ty nejlepší služby svým zákazníkům.

Obrázek provozovny systému
Informace pro franchisanty

Podpora pro franchisanty

Výhody pro budoucí franchisanty

 • Podnikání pod silnou značkou
 • Provozní oprávnění na letecké práce
 • Informační systém pro správu klientů a letů
 • Online objednávky a rezervace
 • Online platby, platby s řešením EET
 • Call centrum - komunikace s klienty
 • Naplníme vám koše klienty
 • Nové balony a technika
 • Exkluzivita pro váš region
 • Centrální marketing, reklama a podpora prodeje
 • Školení, přezkoušení, trénink pilotů a posádek
 • Možnost zvyšování kvalifikace
 • Nové zkušenosti - Alpy, Tatry, Beskydy...

Centrální nákup zboží a služeb

 • Centrální nákup zboží a služeb umožňuje franchisantům dosáhnout lepších vyjednávacích pozic, prosazování výhodných nákupních cen a dalších podmínek. Výsledným efektem je  velmi  dobrá  konkurence-
 • Schopnost při zachování zajímavé obchodní marže a spokojenost zákazníků při zachování výhodných prodejních cen zboží a služeb. Výběr poskytovaných služeb je proveden na základě mnohaletých zkušeností z reálných provozoven.
 • Námi nabízené služby jsou vždy přizpůsobeny lokálním/regionálním podmínkám, jako např. cílovým skupinám zákazníků, kupní síle, nákupním zvyklostem, trendům, konkurenci ve spádové oblasti apod.

Potřebná počáteční investice

Min. 200.000 Kč


Základní požadavky

Kdo se může stát franchisantem systému BALONY.EU

 • pilot balonu s kvalifikací na obchodní lety s  náletem min 100 hodin
 • pilot, pro kterého je práce zároveň jeho koníčkem
 • pilot, který má svůj vlastní tým
 • zájemce o výcvik na pilota balónu

Informace o franšízorovi
franchising association

BALONY.EU, s.r.o.

Břestek 316, 687 07 Břestek

+420 572 547 183

info@balony.eu

balony.eu

Kontaktní osoba pro zájemce o licenci

Libor Staňa

Více informací

Pokud chcete získat více informací, prosíme vyplňte kontaktní formulář. Vaše údaje budou zaslány přímo Balony.eu.

Zpráva
Jméno a příjmení *
Město *
Telefon *
E-mail *

PŘEČTI ČLÁNKY

Nejčtenější

Informace zadané v katalogu dodávají samotné franchisové systémy. Před podpisem smlouvy o spolupráci by měl každý zájemce posoudit nabídku dané firmy. Redakce si vyhrazuje právo upravit informace o systémech udávaných v katalogu. V případě zjištění, že udávané informace nejsou pravdivé či neaktuální, prosíme, kontaktujte redakci.

PROFIT system franchise services s.r.o. - provozovatel Franchising.cz, informuje, že neshromažďuje ani nezpracovává informace zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře. Všechny informace zadané ve formuláři jsou zasílány jako e-mail organizátorovi systému uvedenému v Katalogu franšíz. Uvedený příjemce, který obdrží odeslané informace, je použije s cílem poskytnout informace na zaslaný dotaz. Odeslání jakýchkoliv vašich osobních údajů je dobrovolné a organizátor systému, který obdrží kontaktní formulář, je subjektem odpovědným za shromažďování a zpracování případných osobních údajů.