17.08.2015

Rostoucí zájem je znát

Koncept Quickwash má za sebou první rok fungování. Co ukázal nám v Rozhovoru týdne prozradil Tomáš Drga, obchodní ředitel firmy Primus, která za Quickwash stojí.

Jaký byl rok 2014 pro značku Quickwash na tuzemském trhu?

Rok 2014 by se dal definovat jako  „testovací“ . V první řadě bylo naším úkolem zjistit, jak bude fungovat naše první provozovna, kterou jsme otevřeli v květnu 2014 v Ostravě. Potřebovali jsme se dozvědět, jaký bude o službu samoobslužného praní a sušení zájem, jaká bude skladba zákazníků a jaká jej jejich motivace do prádelny přijít a naši službu využít. Měli jsme dopředu vytvořené teoretické předpoklady, které byly součástí podnikatelského plánu, ale potřebovali jsme je porovnat se skutečností. Skutečnost nám potvrdila postupný vzestup zájmu o tuto službu, což nám umožnilo překonat bod zvratu čtvrtý měsíc po otevření, uvažujeme-li přímé náklady ( bez splátky investice ).

Tomáš Drga z QuickWash Foto Primus

Co se za ten rok stalo?

Za rok provozu naší první pilotní prádelny jsme také získali mnoho cenných praktických poznatků z provozu a tyto poznatky jsme pak využili pro zdokonalení provozního manuálu a celého konceptu. Kromě samotného fungování prádelny jsme testovali také zájem ze strany potencionálních investorů o otevření vlastní pobočky značkové samoobslužné prádelny Quickwash. I zde evidujeme pozvolný vzestup zájmu. Avšak najít optimální lokalitu pro umístění prádelny je těžký úkol a to je zřejmě důvod, proč otevírání nových poboček jde pomalu. Počet zájemců o investici do tohoto podniku však neustále roste a tak jsem přesvědčen, že v příštím roce nebo dvou letech nastane prudký obrat.  

Jaké plány máte pro rok letošní?

V letošním roce jsme si naplánovali otevřít dvě vlastní provozovny a několik franšíz. První úkol máme z poloviny splněn, protože v červnu jsme otevřeli vlastní pobočku v Havířově a máme vybrány prostory pro naši novou pobočku v Ostravě-Porubě.  Co se týká franšízových poboček, jsme v jednání se několika zájemci z různých míst ČR a v pokročilé fázi jsou jednání se zájemci v Praze a Českých Budějovicích. Doufáme, že se nám brzy podaří dotáhnout do zdárného konce, tedy k otevření, alespoň jednu nebo dvě franšízy. V příštím roce pak bychom chtěli otevřít 10 franšízových poboček.    

Jaký potenciál pro samoobslužné prádelny Quickwash v České republice vidíte? Kolik by jich zde mohlo najít své místo?

Jak už jsem uváděl dříve, potenciál pro samoobslužné prádelny v České republice a na Slovensku je velký. Jsem přesvědčen, že samoobslužná prádelna může úspěšně fungovat v každém městě nad 50 tis. obyvatel.  Specifickým místem je Praha, kde podle mého názoru je místo minimálně pro deset nových samoobslužných prádelen.  Podle mého názoru se nyní nabízí ta nejlepší doba pro investici do samoobslužné prádelny. Je to jedna z mála oblastí, ve které je trh nenasycený, konkurence je minimální a poptávka po této službě roste.  Taková super příležitost nebude dlouho trvat. A k tomu všemu Quickwash nabízí potenciálním investorům hotový a propracovaný podnikatelský koncept a veškerou pomoc  s přípravou provozovny, zahájením provozu a pak i po celou dobu provozu.    

V zahraničí je využívání služeb samoobslužných prádelen běžné. Jaké je momentálně situace na tuzemském trhu? Je vidět vzrůstající zájem ze strany zákazníků?

Ano, můžu potvrdit, že pozorujeme vzrůstající zájem i na našem trhu. Je sice pozvolný, ale má nezvratnou tendenci. S postupným růstem životní úrovně a také snahou vést aktivní život se volný čas stává velice cennou komoditou a lidé postupně přicházejí na to, že i nudná, ale nezbytná záležitost, jako je praní prádla, se dá zvládnout zábavnějším a hlavně rychlým a méně pracným způsobem, tedy návštěvou samoobslužné prádelny.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank