08.02.2016

Dáváme si splnitelné cíle

O tom, jak se daří síti finančních poradců MBI na českém i slovenském trhu jsme si v Rozhovoru týdne povídali s jejím jednatelem Igorem Minjarikem.

Jak hodnotíte uplynulý rok pro značku MBI?                                                    

Po obchodní stránce se uplynulý rok 2015 příliš nelišil od předchozích let. Podobně, jak zaznamenala i naše konkurence, byl rok 2015 velice významný z důvodu očekávané změny - zejména legislativních podmínek. Je jenom otázkou času, kdy se i na českém trhu prosadí obdobné, ne-li stejné podmínky, s nimiž jsou konfrontováni kolegové v naší sesterské společnosti v Rakousku. S přihlédnutím na tyto očekávané změny byl rok 2015 pro naší společnost velice významným. Po téměř dvou letech náročné práce jsme dokončili MBI-franšízový koncept, stali se členy ČAF a vybudovali vzorový „Flagship-store“ – ukázku „na živo“ interiérového konceptu našich franšíz, jež budou v příštích letech fungovat v pěti zemích Evropy, kde je MBI přítomné více než 20 let, včetně Rakouska. Z tohoto pohledu je skutečně radostí zdůraznit, že rok 2015 byl přelomovým rokem, ve kterém jsme začali psát novou etapu naší společnosti.

Kolik máte v současné době na tuzemském trhu poboček?                          

Na základě strategie mateřské společnosti, jsme český trh „rozparcelovali“ na zhruba 180 oblastí, přičemž každá z těchto oblastí obsahuje přibližně 35 tisíc výdělečných obyvatel. Je jasné, a v našich plánech expanze i s tím počítáme, že z těchto oblastí obsadíme asi polovinu, tzn. ty oblasti, ve kterých má MBI existující početnější klientský kmen, na jehož základě budou moci naší budoucí franšízanti začít budovat svůj vlastní podnik. V současné době máme obsazeno 8 kanceláří, jenž momentálně spravují 25 oblastí.

Působíte i na Slovensku, jak se síti daří tam?                                                  

Slovenský trh, byť je trošičku jiný než ten náš český, je pro naší firmu velice důležitý. Společnost MBI je na slovenském trhu kupodivu přítomna více na východě Slovenska, tedy v oblastech s nižšími výdělky. Nicméně rovněž stejně jako v Česku, tak i na Slovensku chceme zaměřit naší pozornost na poskytování komplexnějšího servisu nejenom v oblasti finančního poradenství, ale i v oblasti lifestylu pomocí franšízového konceptu. Na rozdíl od Česka nejsou na mapě Slovenska „bílá“ místa, tzn. na Slovensku není obec nebo město, kde bychom historicky neměli nějakého klienta. Rád bych zdůraznil, že jsme velmi dobře připraveni přizpůsobit naše postoje a podnikání měnícím se podmínkám na slovenském trhu i stále náročnějším požadavkům našich klientů.

Jaký potenciál pobočkové sítě vidíte na českém a slovenském trhu?                      

Potenciál českého trhu v oblasti finančního poradenství vidíme stále jako poměrně velký, a to i přes skutečnost, že finančních poradců nejrůznějšího druhu a kvality se pohybuje v Česku řádově přes sto tisíc. V tomto ohledu spoléháme na více než 25-ti letou tradici naší společnosti i na poměrně unikátní obchodní model, který, jak pevně věříme, osloví naše klienty i naše budoucí spolupracovníky. Ale abych odpověděl na vaší otázku, pro první rok jsme si stanovili poměrně „skromný“ cíl co se týká počtu nově zřízených franšíz, kdy bychom se rádi domluvili alespoň s deseti franšízanty v rámci celé ČR. Obdobné cíle jsme si stanovili i na slovenském trhu, byť potenciál umožňuje stanovení si mnohem ambicióznějších cílů.

Jsou mezi oběma trhy nějaké rozdíly v oblasti, ve které vaše společnost působí?

Kdo podniká na obou trzích, může potvrdit, že byť se jedná o jazykově i kulturně a mentalitou velice podobné krajiny, v oblasti podnikání se přesto projevují rozdíly. Kdo se více pohybuje  na obou trzích a zejména v oblasti finančního poradenství, zjistí, že český trh je více pod vlivem německého prostředí, kdežto slovenský trh je infiltrován spíše rakouskou legislativou.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank