07.07.2016

Poslání a byznys

Jazyková škola Helen Doron English se zaměřuje na získávání franšízantů v oblastech, kde dosud nepůsobí. Zatím je aktivní na téměř 80 místech.

Kvalitních výukových programů není vzhledem k nízké znalosti druhých jazyků nikdy dost. K větší jazykové kompetenci dětí a mládeže se snaží přispívat franšízový koncept Helen Doron English, který na tuzemském trhu působí od roku 2004. O atraktivitě vzdělávacího systému, který imituje způsob, jímž se od batolecího věku učíme mateřský jazyk, svědčí stabilní růst počtu studentů. Podle interních dat zaznamenala jazyková škola v posledním roce navýšení přibližně o 8% a celkový počet studentů tak od vstupu na trh narostl na více než šest tisíc.

helen doron Foto Helen Doron English

Poplatek za získání licence Helen Doron English pro nezávislého lektora je 950 eur. V systému se rovněž odvádějí pravidelné platby, tzv. royalties, vypočítávané z ceny kurzu.

Během letošního jara škola realizovala rozsáhlé testování svých studentů v rámci mezinárodně uznávaných zkoušek Cambridge English Language Assessment. Toho se zúčastnilo přes 500 dětí ve věku od 8 do 15 let. "Ze srovnání výsledků vyplynulo, že studenti jazykové školy dosahovali o 20% lepších výsledků u ústní části, než je celosvětový průměr. V důsledku každoročního testování se nám navíc daří snižovat procento klientů, kteří nepokračují v docházce do navazujícího kurzu,“ popisuje výsledky jazykové školy manažerka pro franšízing Barbora Tošenovská.

Hlavním cílem, na který se chce v následujícím období Helen Doron English zaměřit je získávání partnerů pro oblasti, ve kterých dosud nemá zastoupení. Franšízantům přitom licence nabízí možnost kombinovat podnikatelskou činnost, zábavu a poslání. „Velice často se nám stává, že rekrutujeme franšízanty z řad kandidátů, kteří k nám přicházejí z korporátních společností, kde sice měli zajímavý příjem, ale práce je svou podstatou nenaplňovala. U nás se mohou realizovat způsobem, který by jim jiná zaměstnání jen stěží umožňovala,“ říká o výhodách franšízy Barbora Tošenovská.

V posledních několika měsících zaznamenala škola podle franšízové manažerky vysoký zájem o spolupráci, a to jak ze strany nově příchozích kandidátů z oblastí, ve kterých dosud neměla zastoupení, tak i z řad učitelů stávajících poboček, kteří mají zájem svou činnost rozšiřovat na větší území, a tak si smluvně zajistit exkluzivitu pro dané území. Aktuálně má Helen Doron English zastoupení na téměř 80 místech v Česku, přičemž ve více než polovině případů se jedná o menší pobočky v malých městech nebo vesnických oblastech spravovaných tzv. nezávislými učiteli. Ve větších městech přitom operují franšízoví partneři ve výukových centrech, kterých je aktuálně 35. Čtyři z nich jsou spravovány master-franšízantem.

Momentálně jazyková škola rozjíždí velkou prázdninovou facebookovou soutěž "S angličtinou na cestách". Od září 2016 se pak mohou děti a rodiče ve svých centrech těšit na nabídku nových kurzů využívajících technologie rozšířené reality a nové aplikace pro tablety a smartphony pro podporu čtení a psaní v angličtině. „V neposlední řadě nyní intenzivně pracujeme na spuštění nového e-shopu pro výrobu a distribuci sad pomůcek do výuky,“ uzavírá novinkami Barbora Tošenovská.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank