Malý muzikant

malý muzikant logo
Informace o franchisovém systému
Popis franchisového systému

"Zpíváme, tančíme a hrajeme si" 

Česká hudební škola Malý muzikant byla založena Veronikou Diamantovou jako reakce na nedostatek kvalitního  zábavného hudebního vzdělávání pro předškolní děti. 

Malý muzikant nabízí ucelené výukové programy pro děti různého věku, které provozuje v mateřských a rodinných centrech, ve státních i soukromých školkách a dalších prostorách. Výuka probíhá ve skupině s max. počtem 10 dětí. 

Typy výukových programů:

 • pro děti od 1,8 do 4 let s doprovodem
 • pro děti od 4 do 7 let bez doprovodu
 • pro školkové děti od 3 do 7 let 

Základním a originálním pilířem metodiky jsou autorské písničky Veroniky Diamantové, které byly vytvořeny pro výuku tak, aby oslovovaly současné děti a věnovaly se současným tématům. Jednoduché melodie a rytmické prvky ve skladbách umožňují efektivně pracovat i s nejmenšími dětmi a dosahovat výjimečných výsledků.

VE SVÉ PODSTATĚ VŠAK VÝUKA NECÍLÍ NA VÝKON, ALE SOUSTŘEDÍ SE NA RADOST DĚTÍ Z HUDBY A PŘIROZENÉHO PROJEVU V POHYBU. 

Naše silné stránky:

 • NAŠE METODIKA je postavena na veselých a hravých písničkách, zábavně postavené metodice a současných tématech ze života dětí.
 • PROFESIONÁLNÍ NAHRÁVKY s živými nástroji mají za cíl nabídnout dětem lepší zvuk než z pian a samplů běžně používaných v hudební produkci pro děti.
 • ORIGINÁLNÍ UČEBNICE ilustrované kazachstánskou malířkou Yeve Drovossekovou předkládají dětem snové krajiny s realisticky vyobrazenými zvířaty a objekty ve vyváženém souladu tradice a moderny.
 • LEKTORKY jsou vizitkou naší školy. Stejně jako poctivost figuruje ve vnitřním světě školy, napínáme naše síly, aby byly všechny naše vize a filozofie předány dětem skrze lektorky. Pečlivé školení zaměstnanců, pravidelná motivace a péče o dobré fungování vztahů uvnitř školy vytvářejí nadstandartní loajalitu zaměstnanců vůči škole a její filozofii. 

Díky velkému zájmu o hudební vzdělávání předškolních i školních dětí ze stran rodičů i volnočasových center jsme se rozhodli náš úspěšný a funkční koncept hudebního vzdělávání nabízet formou franchisy. Naším cílem je vybudovat síť hudebních škol v Česku, která svou dostupností a atraktivním obsahem bude oslovovat co nejširší klientelu. 

Franchisový koncept Malý muzikant, to je:

 1. CELKOVÁ KONCEPCE PODNIKÁNÍ FRANCHISY - podrobné postupy a know-how jak vést hudební školu po stránce organizační, personální a ekonomické. 
 2. METODIKA A KNOW HOW - podrobné postupy a know-how jak učit naše hudební programy, vést hodiny, pracovat s klienty, rozvíjet své dovednosti. 
 3. ŠKOLENÍ  ZAMĚSTNANCŮ  - ve všech oblastech, které jsou zapotřebí k založení a úspěšnému vedení franchisové pobočky 

Jako vedlejší produkt hudební škola Malý muzikant nabízí zábavné autorské programy na veletrhy, dětské dny, narozeninové párty, festivaly a divadelní představení. Všechny tyto programy je možné za sjednaných podmínek využívat. Malý muzikant plánuje rozšířit své služby v oblasti vzdělávání pro všechny věkové kategorie, včetně vzdělávání individuálního. Všechny nové programy a koncepty nabízíme také franchisantům. 

Vlastní provozovny

Praha - 22 poboček

Říčany - 2 pobočky

Žulová - 1 pobočka

Sluštice - 1 pobočka

 

 

Franchisové provozovny

Karlovy Vary - 2 pobočky

Otovice - 1 pobočka

Sokolov - 1 pobočka

Obrázek provozovny systému
malý muzikant foto
Informace pro franchisanty
Podpora pro franchisanty
 • Pravidelné návštěvy metodiků a konzultace s centrálou s cílem napravit, či preventivně upozornit a odchylky od plánu, které by mohly příjemci franchisy způsobit obchodní problémy;
 • Stálý kontakt poskytovatele franchisy se všemi příjemci franchisy v zájmu výměny nápadů a zkušeností;
 • Inovace koncepce franchisy Malý muzikant
 • Školení příjemce franchisy a jeho personálu;
 • Průzkum trhu;
 • Nabídku centrálního nákupu;
 • Celoplošnou inzerci a reklamu;
 • Manažerské a účetní poradenství a služby;
 • Vydávání informačních materiálů;
 • Předání know-how k příslušným postupům a obchodním metodám; 
 • Exkluzivitu dle regionu.

Naším cílem je váš úspěch, proto vás budeme podporovat a předávat vám všechny důležité informace a zkušenosti, které jsme za dobu fungování získali.

Potřebná počáteční investice

Cena licence se odvíjí od domluveného území /regionu, na které získá Franchisant exkluzivitu.

Základní požadavky

Základní požadavky na franchisanta:

 • Spolupracovat a podřídit se pravidlům stanoveným v rámci sítě Malý muzikant
 • Zkušenosti s podnikáním a základní teoretické znalosti o franchisovém způsobu podnikání;
 • Disponovat potřebnými vlastními finančními prostředky;
 • Je ochoten absolvovat školící a vzdělávací program;
 • Má manažerské a organizační schopnosti;
 • Umí jednat s lidmi, má základní zkušenosti s řízením kolektivu pracovníků.
 • Franchisant musí mít nutný počáteční kapitál na zahájení provozu
 • Franchisant je ekonomicky a právně samostatný, nakupuje a prodává služby pod vlastním jménem a na vlastní účet
 • Franchisant platí za užívání práv měsíční poplatek franchisové centrále z obratu
 • Franchisant sděluje měsíčně výši tržby a umožní centrále nahlížet do účetnictví 

POKUD JSTE NIKDY SAMI NEPODNIKALI, FRANCHISOVÁ KONCEPCE VÁM UMOŽNÍ:

 1. V co nejvyšší míře odstranit rizika spojená s otevřením nového franchisového podniku.
 2. Umožní osobě, která nikdy předtím nevlastnila nebo nevedla podobný podnik, založit vlastní podnik, a to podle předem určeného vzoru a s podporou
 3. poskytovatele franchisy, kterou by jinak neměla k dispozici; obsahuje podrobné postupy a know-how jak by měl být koncept veden. 
Informace o franchisorovi
Malý muzikant, s.r.o.
Modletická 1388/5, 14900 Praha 4
+420 724 295 363
info@malymuzikant.cz
www.malymuzikant.cz
Kontaktní osoba pro zájemce o licenci

Šárka Šejcová

Zjistěte více
Pokud chcete získat více informací, vyplňte kontaktní formulář níže. Vaše údaje budou předány přímo dané společnosti.
Jméno a příjmení *
Město *
Telefonní kontakt *
E-mail *
If you see this field leave it blank.

Informace zadané v katalogu dodávají samotné franchisové systémy. Před podpisem smlouvy o spolupráci by měl každý zájemce posoudit nabídku dané firmy. Redakce si vyhrazuje právo upravit informace o systémech udávaných v katalogu. V případě zjištění, že udávané informace nejsou pravdivé či neaktuální, prosíme, kontaktujte redakci.

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank