18.03.2010

Výhody franchisingu pro franchisanty

Franchisant, který se připojí k franchisingovému systému, může získat celou řadu výhod. Pojďme se na ně podívat podrobněji.

1. Známá značka
Franchisant působí v rámci známé a zavedené značky, zažité v sociálním prostředí. Díky tomu je snazší oslovit a získat zákazníky. Může také těžit z dobrého jména, ochranné známky, autorského práva, obchodního tajemství a vlastnických procesů a receptů, které náleží do systému.

2. Osvědčená koncepce
Přímý prospěch z přistoupení k franchisingové síti má franchisant především v přístupu k know-how nebo již hotovému receptu „jak úspěšně podnikat.“ S relativně malým kapitálem franchisant získává ekonomický recept, který by jinak musel nákladně vytvořit sám.

3. Podpora franchisora
Franchisor podpoří franchisanta, aby mohl dosáhnout stejných výsledků jako franchisor (jak jen to je možné). Podpora franchisora se může týkat mimo jiné:

  • vyhledání vhodného umístění a vhodných prostor
  • pomoci franchisantovi v počátku podnikání
  • pomoci při stanovení přiměřené úrovně a druhu zatowarowania
  • školení franšízanta a jeho zaměstnanců v oblastech jako např. podnikání, všechny metody výroby a zpracování zboží, účetnictví, obchodní řízení, marketingu a propagaci, merchandisingu aj.

4. Nápověda pro nezkušené
Typické je, že franchisant nemá zkušenosti v oboru, ve kterém bude podnikat. Vzhledem k tomu obdrží od franchisora připravenou počáteční a trvalou pomoc. Případný nedostatek základních znalostí je doplněn tréninkovým programem. Franchisant také obdrží operační manuál, ve kterém je podrobně vysvětlen, jak vést své podnikání. Navíc, franchisor obvykle disponuje maximálním množstvím informací o trhu a má zkušeností, o které se dělí se svými partnery.

5. Nižší riziko, vyšší jistota
Přímý prospěch z přistoupení k franchisingové síti je snížení rizik spojených s chodem podniku a podnikáním jako takovým. To mimo jiné zvyšuje jistotu franchisanta v obchodních vztazích a jednáních s dodavateli (včetně finančních institucí a státu). Výzkum a zkušenosti západních trhů ukazují, že počet úpadků společností působících v rámci franchisových systémů je podstatně nižší než u těch, které jednají na vlastní pěst.

6. Výhody reklamních a propagačních akcí, které franchisor pořádá celostátně
Franchisant jako jediný obchodník by si nikdy nemohl dovolit koupit velkou reklamní kampaň v médiích na celostátní úrovni. Také by to nemělo ekonomický smysl v malém měřítku. Vstup do franchisingové sítě mnoha franchisantů, umožňuje jedinému příjemci využívat úspor z velké reklamní kampaně pořádané franchisorem pro celou síť.

7. Lepší podmínky s dodavateli a zásobovateli
Franchisor vyjednává smlouvy s dodavateli pro celou síť (např. síť McDonald´s). Je schopen dosáhnout daleko výhodnějších podmínek, než by mohl vyjednat i ten nejefektivnější vyjednavač jednající pouze sám za sebe.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank