Orion posiluje s franchisou

Společnost Orion provozuje přes 50 obchodů, z čehož franchisoví partneři jich řídí více než 30.
Pondělí
20.01.2014
Prodejce potřeb pro domácnost ORION se rozvíjí i na bázi franchisy. Ve své síti čítá více jak 50 obchodů, převážně franchisových.
 

Společnost Velkoobchod ORION podniká v oblasti domácích potřeb od roku 1992. Mimo rozvoj pomocí vlastních poboček, kterých je v dnešní době po ČR přes 20, se firma rozhodla využívat i franchisingu. Pro podnikatele nabízí franchisový koncept ORION - český obchod pro domácnost. První franchisové prodejny začala firma na zkoušku provozovat s dlouhodobými partnery, kteří již prodejny ORION řídili, ovšem smíšeného rázu. Obchody se přepracovali do franchisového konceptu a po čase se ukázalo, že tímto způsobem rozvoje se chce ORION ubírat i nadále. Proto dál hledá vhodné franchisanty

„Naším cílem je obsadit každé větší město naším sortimentem,“ přibližuje plány obchodní manažer Orion Tomáš Maloch s tím, že umístění jednotlivých franchisových jednotek řídí firma individuálně na základě vyhodnocení prodejní schopnosti dané lokality, vhodnosti umístění sortimentu domácích potřeb a konkurenčního prostředí „Důležitým faktorem je počet obyvatel, případně spádová oblast okolních vesnic," dodává Tomáš Maloch.

Nový směr díky franchise

Zájemce o franchisový koncept ORION – český obchod pro domácnost by měl počítat s celkovou počáteční investicí okolo 1 milionu Kč, přičemž ideální prodejní plochou pro provozování konceptu ORION je 150 m2. Další otázkou je prostor zvolený k podnikání. Ten může pocházet od franchisanta či ze strany ORIONU, který je schopný prodejní místo novým franchisantům zajistit.

Během 3 let, kdy firma ORION s franchisingem začala, zažil velkého rozmachu. V současné době se v jeho síti obchodů nachází 31 prodejen řízených franchisanty. „Pro franchising jsme se rozhodli z jednoho zásadního důvodu. Franchisant zná dané prostředí, kde už dříve v podobném oboru podnikal, a značka Orion mu dala nový smysl a směr, „vysvětluje Tomáš Maloch. Že si vybrala firma dobře, dokazuje i fakt, že zájem o licenci ORION je stále velký.