04.06.2015

Podpora i pro franšízy

Dotace z Evropské unie představují zajímavou příležitost, jak podpořit rozvíjející se podnikání. Využít je mohou i franšízové značky.

Jednou z aktuálních možností může být pro franšízové sítě uvažující o vstup na zahraniční trh dotační program Marketing, který byl vyhlášen v rámci vyhlášen v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. „Cílem program Marketing je usnadnění vstupu malých a středních podniků na zahraniční trhy. Konkrétní podporovanou aktivitou pak je účast na zahraničních veletrzích. Dotaci je možné čerpat na pronájem, zřízení a provoz stánku včetně dopravy exponátů a tvorby souvisejících cizojazyčných propagačních materiálů,“ vysvětluje Pavel Karásek, ředitel společnosti Optimus Consult & Invest, která firmám s čerpáním dotací pomáhá.

muž připravující business plán. kreslí ho na zeď Foto Imagio

V programu Marketing mohou žádat malé a střední firmy, což je limitováno zejména hranicí 250 zaměstnanců. Z územního hlediska mohou podporu obdržet pouze mimopražské firmy, kdy se posuzuje nikoli sídlo firmy, ale umístění provozovny.

Míra dotace činí 50 procent z těchto výdajů a maximálně se může jednat o částku 5 milionů korun. Do jedné žádosti je samozřejmě možné zahrnout větší počet veletrhů a výstav, projekt může běžet až 3 roky, přičemž z dotaci je možné získat na maximálně 5 veletrhů v jednom roce. Nejdůležitějším předpokladem pro získání podpory z evropských fondů je existence skutečného reálného projektového záměru, na který chcete dotaci získat.

Následně je třeba splnit formální požadavky jak na straně subjektu žadatele jako velikost firmy, obor podnikatelské činnosti, finanční zdraví, tak z pohledu projektového záměru popisujícího aktivity projektu, velikost rozpočtu, nákladové položky, ale třeba i technické požadavky jako je registrace do elektronického systému dotačních žádostí a zřízení elektronického podpisu, který je nezbytný pro on-line podání žádosti.

Pro někoho, kdo se s dotačním řízením setká poprvé, může být vidina administrativní zátěže odstrašující. Nicméně ani on by se neměl vzdát. Může využít pomoci zkušených specialistů, díky nimž může nejen dosáhnout kýžené podpory z EU, ale také získá praxi v tom, jak na to. Ovšem rad odborníků by měli vyhledat i firmy, které již s podáváním žádostí a čerpáním dotací zkušenost mají. „Nyní se nacházíme na začátku nového programovacího období, byla a ještě bude publikováno spousta nových metodik, takže zkušenosti z minulého období se dají využít jen v omezené míře a u nových projektů bude třeba dávat velký pozor na dodržení všech aktuálních pravidel a podmínek,“ radí Pavel Karásek.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank