Snídaně na téma právo a daně ve franchisingu

Úterý
25.01.2011
Ve čtvrtek 20. ledna uspořádala ČAF a advokátní kancelář Noerr pracovní snídani.
 

Pracovní snídaně se zúčastnilo na 20 předních odborníků v oblasti franchisingu, ať již z řad franchisorů, právníků či poradců ve franchisingu. Téma bylo víc než lákavé – vybrané aspekty práva a daní ve franchisingu, což je oblast značně problematická a také proměnlivá. Za přítomnosti přednášejících z advokátní kanceláře Noerr - advokátky Halky Pavlíkové a daňové poradkyně Dity Šulcové - měli účastníci možnost hlouběji porozumět několika vytýčeným oblastem, které se Vám pokusím alespoň nastínit:

Jak si franchisor zajistí placení franchisových poplatků?
Na výběr má z 9 zajišťovacích instrumentů: inkasa, přistoupení k závazku, ručení, bankovní záruky, směnky, zástavního práva, uznání dluhu, zajišťovacího převodu vlastnického práva a notářského zápisu s vykonavatelnou doložkou.

Jak zajistit plnění jiných povinností z franchisingové smlouvy?
Smluvní pokutou nebo výpovědí/odstoupením od smlouvy. Smluvní pokuta musí být konkrétně vymezena, např. do výše 5 %. V případě odstoupení franchisor vrací franchisantovi franchisový poplatek.

Franchisor jako pronajímatel a úskalí při uzavírání nájemní smlouvy?
Smlouva musí mít vyplněny všechny podstatné náležitosti. Uzavírá se na dobu určitou nebo neurčitou. Když je smlouva uzavřena na dobu neurčitou, je možné sjednat výpovědní důvody, jinak se postupuje dle zákona. Pokud je smlouva uzavřena na dobu určitou, pak při změně pronajímatele nelze ukončit nájem, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

Daňové aspekty franchisingové smlouvy a ostatních souvisejících smluvních vztahů?
Franchisorovi z franchisingové smlouvy vyplývají zdanitelné výnosy, které se týkají například nehmotného majetku poskytnutého na dobu určitou. Franchisantovi ale vznikají náklady v zásadě daňově uznatelné – poplatky za nehmotný majetek formou odpisů a ostatní, které mají věcnou a časovou souvislost.

Osvobození licenčních poplatků od srážkové daně od 1. ledna 2011?
U licenčních poplatků má franchisor – rezident EU/EHP – možnost odpočtu nákladů při zdanění příjmů ze zdrojů na území ČR. Licenční poplatky hrazené nerezidentům z jiných států EU, Norska, Islandu a Švýcarska, jsou od 1. 1. 2011 osvobozeny od srážkové daně, musí ale splnit určité podmínky. Daňová povinnost ve státě zdroje závisí na 4 aspektech: typu poplatku, u licenčních poplatků se jedná zpravidla o srážkovou daň, existenci tzv. stálé provozovny franchisora ve státě zdroje, kapitálovém propojení franchisora a franchisanta, kdy je možné osvobození licenčních poplatků v rámci EU od roku 2011, a smlouvě o zamezení dvojího zdanění.

Pracovní snídaně se konala v zasedací místnosti advokátní kanceláře Noerr na Praze 1. Franchisová snídaně byla značně přínosná ve všech ohledech. Další informace a dotazy z oblasti franchisingu Vám ochotně zodpoví poradci PROFIT system.


Populární na fóru

Franchisingová smlouva

Sice jsou náležitosti trochu volnější, ale to může představovat výhodu i nevýhodu zároveň. Vždycky je na místě nechat si poradit od odborníků a mít jistotu,...

2 komentář(e)
posledni 30.11.2017
Učesaný byznys

Při zakládání mého kadeřnictví jsem investovala i do tvorby webových stránek, které mi moc pomohly k nalákání nových zákazníků a tedy zvýšení popularity...

1 komentář(e)
posledni 17.10.2017
Barva webu rozhoduje

Kombinace vhodných barev má určitě vliv na první dojem a je zajímavé, jak až moc. U prodejních webů je to ale i spousta dalších maličkostí - jako třeba barva a...

1 komentář(e)
posledni 24.08.2017
S riziky počítáme

Od ELKO EP prakticky denně odebíráme relé do rozvaděčů. Ale měl jsem za to, že jsou známí pouze na českém trhu. Teď jsem mile překvapen, že je i...

1 komentář(e)
posledni 13.06.2017
Franchisingová smlouva

Hraapla@seznam.cz

2 komentář(e)
posledni 21.05.2017
Rozvoj franšízingu v Česku

Dobrý den, můžu se zeptat kolik je v roce 2017 nebo 2016 už franchisingových poboček v ČR? DĚKUJI

1 komentář(e)
posledni 03.03.2017
Radim Jančura: Podnikání je o překážkách

https://www.facebook.com/Student-Agency-Bojkot-1812481502329777/?view_public_for=1812481502329777

3 komentář(e)
posledni 11.02.2017
Radim Jančura: Podnikání je o překážkách

Pan Jančura není žádný superhrdina ani Mirek Dušín, jediné co se mu podařilo je vyplnit mezeru na trhu a z toho profitovat. Osobní zkušenost mě přesvědčila, že...

3 komentář(e)
posledni 11.02.2017