18.05.2018

Rodinné firmy trápí generační spory

Rodinné firmy zažívají velkou vlnu generační výměny a většina z nich na ni není připravena. Ke konfliktům mezi rodinnými příslušníky dochází ve dvou třetinách z nich, nejčastěji mezi zakladateli a nastupující generací či zakladateli navzájem.

Předat firmu rodinnému příslušníkovi plánuje podle studie 57 % firem, přičemž necelá polovina z nich (47 %) již ví, komu ji předají. Na meziročním poklesu (13 %) se ale začíná projevovat trend, kdy potomci využívají lukrativních nabídek na trhu práce a upřednostňují před náročností vlastního podnikání často komfortnější zaměstnání u velkých firem. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) představila průzkum, zaměřený na rodinný byznys. Pro AMSP ČR ho realizovala výzkumná agentura IPSOS mezi 331 rodinnými firmami napříč obory a regiony ČR v květnu 2018.

firma_podnikani_muzi_kravata_oblek

Generační výměna přináší také konflikty mezi zakladateli a nástupníky firem, což potvrzují 2/3 dotazovaných firem. Jen těsná nadpoloviční většina vlastníků ví, komu rodinnou firmu předat, zatímco před rokem to bylo ještě plných 70 %.

Alarmující je rovněž zjištění, že pouze 5 % rodinných firem má zpracovaný plán předání podniku. Celých 65 % rodinných firem takový plán nemá a ani o něm neuvažuje, což může být podle AMSP ČR velkým rizikem. „Nejvíce ztrát vyplývajících ze špatného předání vyplývá totiž z nepřipravenosti všech stran, proces se často děje intuitivně, v časovém tlaku a bez dopředu projednaných podmínek a pravidel. To může znamenat vznik problémů a nedorozumění, jak mezi předávajícími, tak mezi firmou a dodavateli, bankéři nebo zákazníky“, upozorňuje generální ředitelka AMSP ČR Eva Svobodová.

Příklady táhnou

Více jak polovina rodinných firem (56 %) uvádí, že nástupníci mají vhodné vzdělání pro řízení firmy, naopak, pouze třetina nástupníků má dostatek zkušeností. Co se týká vlastností potenciálního nástupce a budoucího lídra firmy, projevuje se u rodinných firem vyšší důraz na dlouhodobou stabilitu. Karel Havlíček, předseda AMSP ČR k tomu uvádí: „Zatímco v nerodinných firmách jsou více požadovány manažerské, organizační a oborové schopnosti, u rodinných firem je kladen vyšší důraz na zodpovědnost, čestnost a spravedlivost. To je dáno tím, že cílem obvykle není okamžitý finanční zisk, ale dlouhodobá správa aktiv a udržení rodiny pohromadě, přičemž šéf rodinné firmy hraje nejen o manažerské výsledky, ale doslova o střechu nad hlavou pro celou rodinu a o majetek tvořený jeho předky. To je odpovědnost, která je neporovnatelná s běžným manažerským přístupem.“

Rodinné firmy se aktivně začaly zajímat o myšlenku ukotvení rodinného podnikání v české legislativě. Celých 77 % souhlasí s tímto krokem, což je o 34 % více, než tomu bylo loni. „V okamžiku, kdy bude uzákoněna definice rodinné firmy, mohou následovat další kroky pro podporu tohoto typu podnikání, ať už přímou nebo nepřímou, například snížením administrativní zátěže, zjednodušením daňové agendy těchto firem a podobně,“ říká Miroslav Svoboda, vedoucí partner ve společnosti Deloitte, která na právním ukotvení definice pracuje.

V rámci podpory by rodinné firmy nejvíce uvítaly mediální podporu příkladů dobré praxe, dále investiční pobídky pro rodinné firmy, cílené dotační podpory pro ně či snížení odvodů za zaměstnance u firem v méně rozvinutých regionech. V dalších požadavcích následuje finanční příspěvek na vzdělávání nástupníků na vysokých školách v ČR i v zahraničí a rovněž vyšší zodpovědnost státu v rozhodování o podpoře konkurenčních zahraničních montoven, distribučních a logistických center v regionech, které jim odebírají pracovníky.

Předání pomyslného žezla

Celých 83 % rodinných firem deklaruje mimořádnou náročnost vůči svým zaměstnancům, přičemž ale stejný přístup volí i k potomkům ve firmě. Konflikty mezi rodinou a ostatními zaměstnanci přitom nejsou příliš časté. Dvě třetiny firem (63 %) pak řeší konflikty otevřenou diskuzí, obvykle nevyužívají rodinnou ústavu. Přesto je zřejmé, že problémy dokáží na kupecké bázi řídit a nepodceňují jejich řešení, včetně určitých formalizovaných kroků, např. na bázi oficiální rodinné rady.

Velkým tématem zůstává v rodinných firmách i letos otázka předání pomyslného žezla. Pomoc s generační výměnou hledají respondenti nejčastěji u známých (64 %), poměrně velká část se ale obrací i na profesionály – právní a poradenské firmy (32 %). Zhruba třetina z nich čerpá informace od AMSP ČR, mj. v rámci Roku rodinného podnikání 2018.“ dodává Miroslav Svoboda z Deloitte.

Majitelé rodinných firem více jak z poloviny (61 %) preferují, aby nástupník absolvoval stáž v jiné rodinné firmě a získal tak reálné zkušenosti z provozu. Na rozdíl od minulých let se začíná objevovat trend, kdy předávající mají větší zájem zůstat ve firmě aktivní. Je to dáno jednak tím, že není jednoduché přesvědčit nástupce k převzetí firmy, ale rovněž tím, že s blížícím se časem odchodu si předávající stále více uvědomují, že jejich práce je v rodinném podniku nejednoduše nahraditelná.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank