22 - 22.10.2019 Bratislava veletrhy

Podnikajte s franchisingom

Cwowne Plaza Bratislava, Bratislava kontakt: Slovenská franchisingová asociace +421 917 132 926 vystava@sfa.sk podnikajtesfranchisingom.sk/

Výstava bude probíhat formou volné prezentace jednotlivých podnikatelských záměrů prostřednictvím propagačních stánků, které budou poskytovat rozsáhlé informace o zahraničních a slovenských franchisingových konceptech.

Pro návštěvníky, kteří nejsou znalci franchisingu jako způsobu podnikání budou připraveny podklady, které jim poskytnou všechny potřebné informace. Jednotliví členové asociace poskytnou návštěvníkům reálné informace, které jim ukáží výhody i nevýhody franchisingového podnikání.