EZ Trade Center nabízí analýzu nákladů firmy a návrh jejího řešení zcela konkrétními kroky shrnutými v Plánu na snížení nákladů. Po realizaci tohoto plánu a dosažení výsledku pak dva až tři roky probíhá monitoring efektivity těchto opatření.
Pondělí
07.04.2014
Společnost EZ Trade Center pomáhá firmám snižovat provozní náklady. Master-franchisant pro ČR Petr Šodek přiblížil, proč si vybral tuto značkou. V Brně otevřel první franchisové centrum.
 

Představil byste firmu EZ Trade Center?

EZ Trade Center nabízí analýzu nákladů firmy a návrh jejího řešení zcela konkrétními kroky shrnutými v Plánu na snížení nákladů. Po realizaci tohoto plánu a dosažení výsledku pak dva až tři roky probíhá monitoring  efektivity  těchto opatření. A po tuto dobu si z prokazatelných úspor účtujeme část jako svoji odměnu. Takže pro zákazníka je to nabídka naprosto bezriziková. Pokud nevytvoříme peníze navíc, ani my si nic nemůžeme účtovat. Výhodou je, že nejsme zatížení provozní slepotou, případnými „benefity“ dodavatelů pro pracovníky oddělení nákupu a protože naše odměna je přímo úměrná výsledkům, je naši jedinou motivací snížit náklady při zachování kvality dodávek.

Proč jste se rozhodl podnikat pod hlavičkou EZ Trade Center na základě master-franchisové licence?

Už od počátku se moje podnikatelské aktivity jako ekologického idealisty snažily zabránit plýtvání zdroji energie, a tím také znečišťování životního prostředí. Dá se říci, že tento počáteční motiv mě vede i dnes k poradenství v oblasti úspor. Tedy už nejen energie, ale obecně k efektivnímu hospodaření. V průběhu dvaceti let vlastního podnikání jsem získal dostatek zkušeností z oblasti firemní ekonomiky, a protože dnes moje firmy pracují spolehlivě i beze mne, jako koníčka jsem si splnil přání nabídnout svoje zkušenosti v oblasti poradenství a vzdělávání. Měl jsem ale představu, že ideální formou, kterou bych chtěl uplatnit, je nalézt pro klienta řešení jeho problému a pak si nechat zaplatit z měřitelného výsledku. Hledal jsem proto vhodný model. V té době mě „náhodou potkala“ nabídka EZ Trade Center, která tento model v sobě zahrnovala naprosto dokonale. Dokud klient na svém účtu neuvidí prokazatelné zvýšení zisku díky našim službám, nebude nic platit.  To mě oslovilo!  A protože můj oblíbený autor Robert Kyiosaki říká: “ … můžeme v potu tváře začít budovat nový byznys, nebo koupit hotový obchodní model a začít tvořit zisk“, bylo rozhodnuto.  Skupina ONEBIZ GROUP, která je majitelem tohoto modelu, hledala pro ČR master-franchisanta,  a to pro mne bylo dvojnásob  zajímavé, protože mám rád takovéto výzvy a nové projekty, které mohu uvést do pohybu.

Jaké máte plány pro letošní rok? Čeho byste chtěli letos dosáhnout?

Letos jsme už podepsali první smlouvu a v Brně zahájil činnost náš nový partner  Ing. Pavel Andrys. Pro tento rok máme plán rozšířit  franchisovou síť do Prahy a celkově ji rozšířit o pět až šest nových poboček. Také plánujeme dosáhnout  výrazného zvýšení objemu generovaných úspor, a  tedy i obratu naší  master franchisové centrály.

Jaký je zájem o franchisovou licenci EZ Trade Center?

Zájem o franchisovou  licenci je poměrně značný,  přestože je pořizovací cena poměrně vysoká. Ale nabízíme i možnosti jak se stát majitelem franchisy formou individuálního modelu splácení investice.  Koncept EZ Trade Center nenutí něco prodávat, ale nabízí podnikatelům pomoc, která je pro ně bez jakéhokoli rizika. Mají totiž  jistotu, že nebudou  platit  za radu, která je v lepším případě opravdu realizována, ale po určité době je vše ve starých kolejích a jak říká klasik: „jedeme dál močálem černým kolem bílých skal“. Výhodu má dlouhodobá spolupráce a garance efektivity. Je to v podstatě outsorcing nákupu externích služeb, který je ale placen z peněz, jež sám vygeneruje navíc. To je jistě férová nabídka.

Jak se firmy tváří na regulaci provozních nákladů? Mluví Vám do Vaší práce?

Firmy  v Česku jsou obecně velmi nedůvěřivé k práci některých „poradců“,  kteří si účtují nemalé poplatky za své služby a jejich výsledky mají vždy perfektní design, ale mnohdy nejsou dost dobře měřitelné. Naše koncepce má dva momenty, kdy je důležité, aby zákazník do naší práce vstoupil. V první řadě aby si ověřil naši seriozitu, dal nám svoji důvěru a vybral s námi ty kategorie nákladů, které má smysl řešit.  A druhý okamžik je ten, kdy má z jakýchkoli důvodů zájem setrvat u stávajícího dodavatele, což nám ale samozřejmě nebrání vyjednat lepší cenu. Obecně  však vždy respektujeme  klientovy specifické požadavky.

Jak byste popsal konkurenci na trhu, na kterém působíte?

Konkurence, kterou na českém trhu vnímáme, má trošku jiný model a jiný přístup k realizaci úspor nákladů, ale obecně přijímám konkurenci velmi pozitivně, protože společně s námi pomáhá  informovat manažery a podnikatele  o možnostech, jak zvýšit efektivitu podnikání bez zvyšování rozpočtu na marketing, reklamu, prodejní sítě apod.  Jak zvýšit ziskovost a zlepšit cash flow jejich firem bez koruny navíc a jak si tím vytvořit konkurenční výhodu na trhu.