14.12.2015

Nacházet nové příležitosti

Panuje v České republice mezi podnikateli ona pověstná „blbá nálada“? Také na to jsme se v Rozhovoru týdne ptali Heleny Kohoutové, majitelky agentury Helas.

Máte za sebou další ročníky soutěží Exportní cena, Štiky českého byznysu a Ocenění českých podnikatelek. Jak se letos soutěžilo?

Soutěžilo se fantasticky. V rámci všech projektů můžeme pozorovat růst ekonomiky. V rámci Štik českého byznysu vítězové překročili hranici 700 bodů INDEXU zakladatele projektu společnosti Coface Czech. INDEX 1000  je souhrnným ukazatelem pěti parametrů za poslední tři hodnocené roky, a to  ziskovosti, likvidity, růstu obratu a zadluženosti, kdy každý z nich může nabývat maximálně hodnoty 200. Export má bezpochyby stoupající tendenci již několik let. Dle názorů samotných expertů stojí nejvíce za stoupající tendencí současná měnová politika, kvalifikovanější zaměstnanci a rostoucí investice do nových technologií. V letošním 18.ročníku  Exportní ceny DHL UniCredit pod patronací CzechTrade jsme  měli rekordní počet přihlášených, kterých bylo 121. Do finále se dostalo 113 firem, kdy 51 firem soutěžilo v kategorii malá firma a 62 firem v kategorii středně velká firma. Nárůst vývozu z České republiky v letech 2014/2013 zaznamenal 13% a v rámci vývozu soutěžících účastníků Exportní ceny zaznamenal nárůst 30%.

Helena Kohoutová, majitelka Agentury Helas, zakladatelka soutěže Ocenění českých podnikatelek Foto Stanislav Černoch

Agentura Helas, která na trhu působí již 18 let, je mimo jiné pořadatelem soutěží Štiky českého byznysu, Exportní cena DHL UniCredit a Ocenění českých podnikatelek.

A jak je na tom soutěž Ocenění českých podnikatelek?

Skvělá čísla jsme zaznamenali i v Ocenění Českých Podnikatelek. Na základě ratingu a skóringu odborného garanta, projektu, kterým je CRIF – Czech Credit Bureau, splnilo v roce 2015 kritéria 17 929 obchodních společností vlastněných ženami. Do semifinále pak odborný garant nominoval a doporučil 649 českých podnikatelek s obratem od 10mil ročně do cca 4miliard ročně. Ve finále 8. ročníku soutěžilo rekordních 86 společností. Zajímavé je se také podívat na celkový rozsah projektu, protože za 8 let projektu porota vybírala z celkového počtu 101 832 podnikatelek, kdy v semifinále soutěžilo 2 549 ze kterých vzešlo 328 finalistek a následně 77 vítězek s nejlepšími ekonomickými výsledky. Firmám se zkrátka daří. Naše projekty jsou do také jisté míry propojené – růst ekonomiky, který vidíme ve Štikách, souvisí s velkým nárůstem exportu, jehož jsme svědky v Exportní ceně, a do exportu se pouští i stále větší počet podnikatelek. Naše analýzy ukázaly, že exportuje 32 % žen.

Jak se z Vašeho pohledu v poslední době mění české podnikatelské prostředí?

Nejúspěšnější podnikatelé jsou ti, kteří dokážou nacházet nové příležitosti a flexibilně se přizpůsobovat změnám. Během krize museli naleznout a přijmou spoustu nových řešení a inovací, což se jim nyní vrací. Prostředí se stabilizuje a zúročuje se vnitřní síla, kterou podnikatelé museli najít během krize. Na základě studií našeho odborného garanta CRIF – Czech Credit Bureau a auditora NSG Morison nyní nastává další důležitá výzva, které budou muset podnikatelé čelit, a tou je generační výměna ve vedené. Klíčem k přežití na trhu bude, jak se jim podaří s touto výzvou vypořádat. Rostoucí ekonomika a rozvoj firem s sebou navíc přinesl ještě jeden aspekt, se kterým musí počítat především technicky zaměřené společnosti, a tím je nedostatek kvalifikovaných lidí.

Stále se říká, že v České republice panuje pověstná „blbá nálada“. Vnímáte i Vy tento dojem při svém podnikání?

Já si nemyslím, že by panovala zvlášť „blbá“ nálada. Každá doba s sebou nese své problémy a je na každém z nás, jak se s nimi vyrovná. Pro podnikatele to platí obzvláště, protože mají velkou zodpovědnost nejen za sebe, ale i za své lidi.

Při organizaci jichž zmíněných soutěží se setkáváte s řadou úspěšných podnikatelů. Je něco, co mají ti úspěšní společné?

Mají odhodlání jít za svým cílem, nadšení a zapálení pro věc. Nenechají se odradit překážkami. Podnikání znamená, že děláte 95 % věcí, které musíte, a 5 % věcí, které chcete. A podnikatelé se liší se tím, že dokážou mít radost právě z těch pěti procent.

Jsou pro Vás jejich příběhy inspirací? V čem konkrétně?

Vždy jsou pro mne inspirující příběhy, kdy podnikatelé dokázali využít k dobrému nesnadnou životní situaci. Překážu, která by ostatní poradila, se rozhodnou překonat a jejich handicap se stane jejich hybnou silou. Příkladem tohoto principu je Terézia Svátová, vítězka Ocenění za inovativní řešení  v Ocenění Českých Podnikatelek, která začala podnikat kvůli svému dlouhodobému onemocnění. Její handicap jí přivedl k tomu, aby začala pomáhat druhým, kteří to potřebují. Nakonec se ji podařilo zavést na trhu dosud neznámé přírodní potraviny, aby pomáhaly všem nemocným lidem a těm, kteří touží po zdravém životním stylu.

Jedny ročníky jsou u konce, předpokládám, že na dalších již začínáte pracovat. Chystáte nějaké novinky, o nichž můžete mluvit již nyní?

Naším prvořadým cílem je udržitelný rozvoj našich projektů. Ukotvit to, co jsme již dokázali, a získávat nové soutěžící i nové porotce. Novinky si zatím necháváme jako překvapení a odhalíme je v pravý čas, abychom z nich mohli mít radost my i noví soutěžící a účastníci našich projektů.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank