Promyšlená franšíza zajistí raketový vzestup

"Školení je naše vášeň" – to je slogan firmy, která si zajistila rekordně rychlý nástup po celém Polsku.
Pondělí
12.07.2010
Z Polska do Čech i na Ukrajinu míří franšízová vzdělávací agentura. Lauren Peso dokázala za rok obsadit všechny kraje v Polsku a připravit franšízu pro další země.
 

Firma byla založená v březnu 2009, za rok se stala známou, uznávanou a úspěšnou. Zakladatelé využili mocný nástroj jménem franšíza, který umožní v krátké době a bez velkých investic udělat velký projekt a rozšířit ho po celé zemi i v zahraničí. Žádná firma nedokáže tak dobře kontrolovat svoje pobočky jako její majitel. To je kouzlo franšízy. Posunout dál dobrý projekt a nechat na něm vydělat další lidi je velmi účinná forma podnikání.

Hodnota a růst podniku záleží na lidech, kteří ho vytvořili. Nejcennějším zdrojem v každé organizaci jsou zaměstnanci . Jejich loajalita, talent, porozumění, vzdělání jsou pro firmu nejdůležitější. V obchodním světě je nejdůležitější zastávkou na cestě k úspěchu profesionální poradenství. Z této filozofie vycházeli zakladatelé Lauren Peso, k tomu přidali zkušenosti a nadšení. Specializovali se na vzdělávání v oblasti managmentu , prodeje a lidských zdrojů. Jejich školení jsou podporované formou financování Evropskou unií a plány jsou jasné, do roku 2012 mít pobočky ve všech krajích v České republice i na Ukrajině.

Dlouhá doba za železnou oponou přerušila přirozené podnikatelské prostředí, o kapitálu se hovořilo jako o velké nemravnosti, lidé nebyli zvyklí vyniknout, mnoho let se po nich chtělo, aby hlavně nevybočovali. Řada podnikatelů vybudovala solidní firmy, dokázala prodat své schopnosti. Dobře prezentovat svůj produkt, dokázat přesvědčit o své výjimečnosti je pro mnohé lidi velký problém. Řada menších firem vyrábí kvalitní produkty, které neumí prodat.

Témata školení jsou zajímavá pro každou oblast podnikání např. řízení, výroba a řízení prodeje, prodejní dovednosti, zákaznický servis, osobní marketing, komunikace, nábor a výběr uchazečů o zaměstnání, hodnocení zaměstnanců, popisy práce,postupy při přeřazování na jinou práci, srovnávací studie, průzkum trhu, zapojení zaměstnanců do firmy, integrace.

Podrobnější informace o této franšíze získáte v redakci.