Ponny chce být jako McDonald´s

Děti soukromé anglické školky Ponny se učí prezentovat na veřejnosti a odbourávat strach z veřejného vystupování.
Pondělí
03.01.2011
Anglická školka chce vytvořit větší počet malých školek na více místech ČR pomocí franchisantů.
 

Soukromá anglická školka Ponny z Brna slaví letos své první kulatiny. Během 10 let své existence prošla stejným vývojem, jakým procházejí děti. Nejdříve vznikla, poté po malých krůčcích prozkoumávala svět, postupně se osamostatňovala a rozvíjela, až dosáhla svého prvního kulatého výročí.

Během svého působení prošla vývojem od jedné třídy s pár dětmi různého věku, po několik tříd s dětmi stejného věku. Stejně tak naslouchala přáním rodičům a rozšířila své služby o hlídání dětí, letní školku a výuku angličtiny ve školní družině. Změny se dotkly také personálního obsazení. V současnosti v ní vyučují vysokoškolsky vzdělané pedagožky se znalostí angličtiny.

Kromě veškeré komunikace, která probíhá v angličtině, dodržuje školka také veškeré vyhlášky a nařízení MŠMT platná pro předškolní vzdělávací zařízení. To znamená, že rozvíjí děti v oblasti sociální, mentální a fyzické, jak potvrdila Lenka Mančič, ředitelka školky: „Nejsme jenom zařízení, které naučí děti mluvit anglicky. Naopak se je snažíme rozvíjet všemi směry formou zážitků a různorodých aktivit.“

Školka je určena pro všechny děti od 3 do 6 let s tím, že pokud dítě ovládá hygienické návyky a je schopné sociálních vazeb, může ji začít navštěvovat i v mladším věku. Děti se setkají s programem, který je na jejich přání i přání rodičů různě upravován a pozměňován. Například při vánoční besídce vystoupily na náměstí Svobody v Brně, tím se učí prezentovat na veřejnosti a odbourávat strach z veřejného vystupování.

Ponny počítá s tím, že by expandovala do všech větších měst nad 60.000 obyvatel a že by tak činila prostřednictvím franchisové sítě. „Chceme se rozrůstat pomocí franchisantů obdobným způsobem jako McDonald´s. Ten má také mnoho restaurací na hodně místech, my zamýšlíme hodně malých školek po celé republice,“ vysvětluje firemní strategii Lenka Mančič. Jak ředitelka školky dále uvedla, celková vstupní investice činí cca. 630.000 Kč s návratností 2 roky. Měsíční náklady na provoz se pohybují kolem 150.000 Kč a měsíční výnos při průměrném počtu 15 dětí je 200.000 Kč. Zájemce musí perfektně ovládat angličtinu, mít velmi dobré organizační schopnosti, být flexibilní a mít vztah k dětem a vzdělávání.