21.03.2017

Robotizace: dar nebo hrozba?

Firmy, které v posledních 3 letech hlásily růst tržeb, došly dál i v nasazování umělé inteligence. Celých 76 % IT specialistů a manažerů vnímá AI jako rozhodující faktor pro úspěch.

Souvislost mezi růstem příjmů a mírou vyspělosti technologií umělé inteligence ve firmách popisuje studie Jak posílit lidský potenciál: Cesta k účelné umělé inteligenci, kterou prezentovala společnost Infosys.

binarni kod umela inteligence Foto Pixabay

Na 85 % podniků plánuje podle studie své zaměstnance vzdělávat a informovat je o výhodách a využití umělé inteligence prostřednictvím školení a tréninků.

Technologie AI jsou vnímány jako dlouhodobá priorita; 76 % respondentů považuje umělou inteligenci za klíčový faktor úspěchu a 64 % dotazovaných věří, že budoucí růst jejich organizace závisí na nasazení AI v masivním měřítku. I když přetrvávají obavy, vztahující se k etice a lidským zdrojům, nárůst robotizace v oblasti výroby či služeb bude pravděpodobně pokračovat. Počínaje systémovými nástroji pro firemní správu a provoz, a konče skutečně autonomními roboty.

Až 62 % respondentů studie Infosys například věří, že k úspěšnému nasazení AI je nutné zároveň posílení etických standardů. Většina dotazovaných patří k optimistům a je přesvědčena, že zaměstnance nahrazené umělou inteligencí půjde přesouvat na pracovní pozice, které jim budou přinášet vyšší přidanou hodnotu.

Asi 80 % podniků, které chtějí technologiemi AI nahrazovat současné pracovní pozice, hodlá nahrazené zaměstnance přesunout na jiné pozice nebo rekvalifikovat. Do roku 2020 studie očekává, že organizace, které již mají technologie AI nasazeny nebo jejich nasazení plánují, zvýší výnosy v průměru o 39 %, a současně sníží náklady o 37 %.

Největší sebevědomí má Indie a Čína

Mezi hlavní průmyslová odvětví, kde si chtějí firmy zaměstnance i při rozvoji IT udržet a rekvalifikovat je, patří rychloobrátkové spotřební zboží (94 %), letecký a automobilový průmysl (87 %), energetika, ropný a plynárenský průmysl (80 %), farmaceutický průmysl a sektor life sciences (78 %). Z průzkumu dále vyplývá, že technologie AI způsobí zvýšení investic do zaměstnanců především v Číně (95 %), Francii (90 %), Německu (89 %), Velké Británii (82 %) a USA (76 %).

Více než 90 % respondentů průzkumu uvedla, že zaměstnanci jejich organizace vnímají zavádění umělé inteligence jako problém, nebo ho sledují s obavami. Přes 85 % jich zmiňuje problémy a obavy na straně zákazníků i dodavatelů. Z hlediska jednotlivých trhů se tyto dopady liší. Podniky v Indii a Číně mají ohledně umělé inteligence největší sebevědomí a nejčastěji jsou přesvědčeny, že ve využití AI mají před svou konkurencí náskok. Následuje Německo, USA, Velká Británie a Francie.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank