27.11.2017

V čem podnikat? Rozhoduje i věk

Obliba oboru podnikání je silně závislá na věku i pohlaví. U mladých žen vede sport, u mužů informační technologie a počítače.

S věkem se významně mění podnikatelské preference. Zatímco muži ve věkové skupině do 45 let nejčastěji podnikají v oborech souvisejících s počítači a informačními technologiemi, starší muži dávají přednost výrobním oborům. Ženy ve věkové kategorii do 45 let jsou výrazně zastoupeny v orgánech firem, které se souvisejí se sportovními činnostmi. Ženy nad 45 let jsou oproti tomu více aktivní v obchodních činnostech a zdravotnictví. Takové jsou závěry studie poradenské společnosti Bisnode.

podnik zaměstnání změna

Ženy ve věkové kategorii nad 45 let jsou daleko častěji ve statutárních orgánech velkoobchodních i maloobchodních firem než ženy mladší, a také častěji působí v oblastech souvisejících se vzděláváním a zdravotnictvím. Starší muži dávají přednost výrobním oborům.

V analýze společnost sledovala vliv věku a pohlaví členů statutárních orgánů na předmět podnikání společnosti. Pro účely této analýzy bylo hodnoceno 468 oborů činnosti, ve kterých podniká alespoň 100 firem. Členové statutárních orgánů byli rozděleni podle pohlaví na „mladší“ do 45 let a „starší“ nad 45 let. „Zjistili jsme, že obliba oboru podnikání je silně závislá na věku i pohlaví,“ říká analytik Bisnode Milan Petrák.

Péče o děti láká i mladší muže

Neoblíbenějším oborem podnikání mezi ženami mladšími 45 let jsou činnosti spojené s provozováním fitness center. Ze všech žen v orgánech těchto firem jich jsou téměř tři čtvrtiny. V příbuzných sportovních oborech jsou mladší ženy zastoupeny ve více než 60 procentech. Ženy do 45 let dále často působí v oborech, které souvisí s péčí o děti, obchodem přes internet a módou.

Pokud je muž ve statutárním orgánu firem, které podnikají v oblasti péče o děti, v 81 procentech je mladší 45 let. Stejně tak v péči o děti převažují „mladší“ ženy. Zájem podnikatelů do 45 o tento druh činnosti souvisí s tím, že se sami stali rodiči, a s ohledem na funkčnost a kvalitu stávajících zařízení, stejně jako nedostatek míst ve školkách využili nové příležitosti na trhu,“ vysvětluje analytik Bisnode Milan Petrák.

V obecné rovině se ale mladší muži podle něho prosazují především v oborech spojených s moderními technologiemi, jako jsou například činnosti související s webovými portály, přístup k internetu či výroba počítačů. Oproti tomu muži ve věku nad 45 let mají převahu v průmyslových oborech a zemědělských firmách.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank