04.07.2011

Záruky pro začínající podnikatele

Záruční program pro začínající podnikatele je realizován z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu.

Dnem 15. 6. 2011 byl zahájen příjem žádostí o zvýhodněné záruky pro začínající podnikatele. Podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 10 zaměstnanců a jsou registrovaní k dani z příjmu v roce podání žádosti o podporu nebo v některém ze dvou předchozích let, mohou získat zvýhodněnou záruku k úvěru do výše až 3 mil. Kč.

Byznys 2 ženy s PC

Podnikatelé, kteří splňují specifické podmínky, mohou získat úvěr až ve výši 3 mil. Kč.

Úvěr lze použít na pořízení investic či zásob. Záruka je poskytována zjednodušeným postupem pouze k úvěrům bank, které mají s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou uzavřenu smlouvu o podmínkách poskytování záruk zjednodušeným postupem.

Přehled spolupracujících bank, formulář žádosti o záruku a další informace jsou uvedeny na webu: http://www.cmzrb.cz.

Pro bližší informace se obraťte na redakci FranchisingINFO.cz.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

2

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank