01.05.2016

Podnikání na vlastní účet

Stanislav Novotný zužitkoval zkušenosti s franšízanty z předchozího zaměstnání a pustil se do vlastního podnikání. Nyní provozuje dvě pražské restaurace Bageterie Boulevard.

Před tím, než se Stanislav Novotný rozhodl pustit se do vlastního podnikání v gastronomii, pracoval v nadnárodních korporacích. Lákalo ho ale vyzkoušet něco jiného a začít podnikat na svůj účet. Jelikož měl ale omezené zkušenosti, začal hledat ten správný typ podnikání, kterým se v jeho případě stala franšízová spolupráce. Značku Bageterie Boulevard si, kromě záliby v gastronomii, vybral hlavně proto, že mu byla vždy sympatická, a spatřoval v ní potenciál růstu do budoucna.

Bageterie Pankrác Foto Bageterie Boulevard

„V současnosti provozujeme dvě restaurace. Rádi bychom ale provozovali další, což samozřejmě závisí na vzájemné dohodě s franšízorem a dalších faktorech,“ prozrazuje plány Stanislav Novotný.

V oblasti gastronomie však nebyl Stanislav Novotný úplným nováčkem. Než se stal franšízantem, strávil několik let jako zaměstnanec společnosti McDonald´s, což byla podle jeho slov výborná škola pro oblast rychlého občerstvení. Nepracoval sice přímo v restauraci, měl ale na starosti franšízanty McDonald´s, jejich nábor, péči o jejich růst a udržování vztahů. „Byla to vynikající zkušenost jak z hlediska řízení jejich poboček, tak z hlediska dalších oblastí jako marketing, provoz nebo lidské zdroje, do kterých jsem mohl proniknout,“ říká o zkušenosti s fastfoodovým řetězcem Stanislav Novotný.

Jeho rozhodnutí pustit se do vlastního podnikání však nebylo zpočátku přijímáno jednomyslně mezi nejbližšími příbuznými. Rodina se totiž rozdělila na dva tábory. Skeptiky reprezentovala manželka a optimisty jeho děti. „Dětem se koncept neuvěřitelně líbil. Měli v té době asi pocit, že provozovat restaurace znamená, že nebudeme jíst nic jiného, než bagety. Bez manželky si nyní chod naší společnosti neumím vůbec představit, protože mě doplňuje v oblastech, kde ví, že je to se mnou ‚marné‘“, komentuje počáteční reakce Stanislav Novotný.

Klíčovým úkolem v počátku podnikání bylo rozběhnout restauraci z hlediska tržeb v lokalitě, která není tak říkajíc „na ráně“. Proto byly za pomoci franšízora investovány značné prostředky do marketingu, který se zaměřil se na vybrané cílové skupiny. Přestože se marketing ukázal jako silný nástroj při oslovování zákazníků, zabírá nejlépe podle Stanislava Novotného staré pravidlo, že klíčem k podnikání jsou kvalitní zaměstnanci schopni udržovat se zákazníky otevřený vztah.

Bageterie Eden

„Franšízová spolupráce představuje vždy určitá omezení, aby si každý koncept udržel svou identitu. V případě, že tato omezení jsou v konfliktu s představami podnikatelů, je lepší se do franšízy nepouštět,“ říká Stanislav Novotný.

Právě otevřená komunikace je tím, na čem se dá podle Stanislava Novotného budovat loajalita zákazníků. Mít pozitivní vtah přitom podle něj neznamená, že zákazníci musí být vždy spokojeni, ale skutečnost, že mohou být otevření a v případě, že s něčím nejsou spokojeni, mohou svou nespokojenost otevřeně vyjádřit. To se ukazuje jako cenné z pohledu možnosti okamžité reakce a nápravy nějaké chyby, na kterou zákazník upozorní. Otevřená komunikace má rovněž podle Stanislava Novotného důležitou funkci v tom, že umožňuje plánovat rozvoj do budoucna. Bageterie Boulevard si tak díky své komunikaci může udržovat pozici inovátora na trhu rychlého občerstvení.

Podnikatelům, kteří by se chtěli vydat cestou franšízového podnikání, doporučuje provozovatel dvou restaurací pečlivě vybrat koncept, který bude v souladu s vnitřním nastavením. Franšízová spolupráce totiž představuje vždy určitá omezení, která jsou dána, aby si každý koncept udržel svou identitu. V případě, že tato omezení jsou v konfliktu s představami podnikatelů, je lepší se do franšízy podle Stanislava Novotného vůbec nepouštět, protože jinak by franšízant vydával energii na něco, co může být ze strany franšízora chápáno jako porušování systému. „Neznamená to však, že by franšízant v procesu spolupráce nemohl vznášet různé podněty na další rozvoj systému, které osvícený franšízor může využít na obohacení systému,“ doplňuje Stanislav Novotný.

O tom, zda bude restaurace úspěšná, rozhoduje podle franšízanta Bageterie Boulevard více faktorů. „Jedním z nich, je samozřejmě poloha. Druhým, neméně důležitým faktorem, je kvalita nejen v oblasti produktů, ale i komunikace se zákazníkem a v neposlední řadě kvalita prostředí. Žádný zázračný recept za tím nehledejte,“ uzavírá stručným návodem na úspěšný byznys Stanislav Novotný.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank