McDonald´s

Logo McDonald´s
Informace o franchisovém systému
Popis franchisového systému

McDonald´s poskytuje vysoce kvalitní rychlé občerstvení v příjemném prostředí. Celý systém je založen na přísném sledování kvality dodávaných surovin a pracovních postupů při výrobě produktů. Dalším atributem je rychlý a příjemný servis, čisté a bezbariérové prostředí.

V ČR měla společnost McDonald´s prvního franchisanta v roce 1995. Od té doby úspěchy franchisantů potvrdily oprávněnost tohoto způsobu podnikání na českém trhu. V současnosti existuje v ČR 18 franchisantů McDonald's, kteří tak provozují 72 % z celkového počtu restaurací.

Provozování restaurace McDonald's nabízí franchisantovi možnost podnikatelské seberealizace. Franchisa, která ho opravňuje po dobu 20 let používat obchodní známku a další práva společnosti McDonald´s se navíc stává hodnotou, která se dědí z generace na generaci.

Informace jsou platné k 1.11.2015.

Vlastní provozovny

20 v ČR

Franchisové provozovny

73 v ČR

Obrázek provozovny systému
Zdjęcie punktu systemu McDonald´s
Informace pro franchisanty
Podpora pro franchisanty
 • Provozní příručka, školení, trénink již v průběhu tréninku trvajícího cca 12 měsíců,
 • Kompletní informační systém včetně pokladního,
 • Provozní poradenství,
 • Manažerské poradenství,
 • Finanční poradenství,
 • Marketingová podpora,
 • Podpory jsou poskytovány v průběhu celého franchisového vztahu,
Potřebná počáteční investice
 • Celková investice: cca 19 mil Kč, podíl vlastního kapitálu 40%;
 • Kauce/Depozit: 15 000 USD;
 • Vstupní poplatek: 45 000 USD;
 • Průběžný poplatek/ Royalties: 5%;
 • Marketingový poplatek: od 5,0 do 5,5%.
Základní požadavky
 • Franchisantem se může být pouze fyzická osoba (ne právnická);
 • Délka smlouvy se uzavírá na 20 let;
 • McDonald´s provádí výběr lokality a zpracování projektu;
 • Způsob výběru lokalit je určen na základě zhodnocení tržního potenciálu lokality;
 • McDonald´s zajistí zpracování designu a vybavení provozovny – kupuje franchisant;
 • Charakteristika provozoven jsou samostatně stojící budovy nebo součást existujících staveb (obchodní centra);

Základní požadavky na franchisanta:

 • Zkušenosti se samotným podnikáním,
 • Schopnost řídit a motivovat kolektiv cca 40 zaměstnanců,
 • Organizační schopnosti,
 • Připravenost aktivně řídit restauraci,
 • Flexibilita v rámci regionu,
 • Osobní zapojení do řízení restaurace nebo restaurací,
 • Absolvování náročného tréninku a vzdělávacího programu v rozsahu cca 1 roku,
 • Dostatečný vlastní finanční kapitál.
Informace o franchisorovi
McDonald´s ČR, spol. s.r.o.
Řevnická 170/4, Praha 5, PSČ 155 21
+420 222 007 111
+420 222 007 110
radim.foltyn@cz.mcd.com
www.mcdonalds.cz
Kontaktní osoba pro zájemce o licenci

Radim Foltýn

Oddělení franšízinku McDonald’s ČR, spol. s r. o.

Společnost je členem České asociace franchisingu
Zjistěte více
Pokud chcete získat více informací, vyplňte kontaktní formulář níže. Vaše údaje budou předány přímo dané společnosti.
Jméno a příjmení *
Město *
Telefonní kontakt *
E-mail *
If you see this field leave it blank.

Informace zadané v katalogu dodávají samotné franchisové systémy. Před podpisem smlouvy o spolupráci by měl každý zájemce posoudit nabídku dané firmy. Redakce si vyhrazuje právo upravit informace o systémech udávaných v katalogu. V případě zjištění, že udávané informace nejsou pravdivé či neaktuální, prosíme, kontaktujte redakci.

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank