16.03.2010

Domácí koncept světové úrovně – to je Ambient

Lokál se zařadil mezi nejnavštěvovanější podniky, franšízový model, který vydělává

Co do velikosti nepatří společnost Ambiente coby franšízor patřit mezi největší. Nicméně měřeno popularitou konceptu, jeho prozíravou strategií a optimálním zařazením právě do modelu franšízingu ji lze vnímat jako jednu z nejúspěšnějších.

Ambiente Pizza nuova

Když Tomáš Karpíšek po předchozím sbírání zkušeností v rakouských kuchyních otevřel v roce 1995 svou první restauraci - The Living Restaurant v pražské Mánesově ulici – nebyla otázka franšízingu tématem dne. Brzká budoucnost ukázala, jak vizionářský gastronomický projekt Karpíšek nastartoval. Ve smyslu hesla “…„největší návratnost investic vykazují organizace, které nabízejí vysokou kvalitu za relativně nízkou cenu“, nastavil v „Mánesce” zahraniční standard služeb, držený v cenových mantinelech luxusní kvality, přitom však široké klientele přijatelným cenám. Možná právě toto byl stimul k dalšímu raketovému otevírání dalších restaurací, které vyústilo v dnešní mimořádně úspěšnou gastronomickou síť.

V roce 1996 následovala Ambiente II, rok nato potom další podnik v Liberci. Už zde se projevila jistá obtížnost udržet jedinečnost a originalitu každé restaurace při striktním „centrálním” řízení. Proto byl - zpětně ve všech existujících a dále i nově vznikajících restauracích - uplatněn franšízing. Ambiente je sítí jednotlivých speciálních, od sebe mnohdy na hony vzdálených subjektů. Značka tedy není prioritou, tou se stává atraktivnost a kvalita nabídky v každé z restaurací sítě. Pro toto vznikl ojedinělý model franšízy, kdy franšízant řídí praktický provoz restaurace, zajišťuje její hladký běh a zároveň udržuje nenapodobitelnou, emotivní atmosféru, klienty hledanou a žádanou. Franšízor pak řeší cenovou politiku, marketing a reklamu pro všechny.

Otevřením nové pražské restaurace - Lokál, byl nastaven i druhý franšízingový koncept. Ten má blíže ke standardnímu poslání franšízingu, předpokládá totiž rozvoj řetězce restaurací víceméně stejných, zaměřením i nabídkou maximálně podobných. Přestože úspěšnost celé vize ukáže až čas, kosmický start Lokálu mezi nejpopulárnější pražské hospody dává tušit, že i tato koncepce je „odsouzena k úspěchu“.

Na praktickém použití franšízingu, tohoto „…způsobu expanze úspěšné firmy s ověřenou koncepcí podnikání, v jehož rámci nabízí majitel úspěšné koncepce (franšízor) zájemcům o podnikání (franšízantům) příležitost samostatně podnikat pod jeho obchodní značkou a v souladu s jeho koncepcí, obvykle výměnou za vstupní poplatek a podíly na budoucím zisku franšízanta“ v segmentu gastronomie je patrné, že správně uchopen umí být tmelícím prvkem a zárukou dalšího úspěšného rozvoje.

Sdílej článek

Komentáře na fórum

0

chcete víc?

newsletter Franchising.cz

If you see this, leave this form field blank