Komerce řešíme už při plánování projektu

Promyšlená strategie / Součástí našich příprav bývá také průzkum, který nám zodpoví požadavky a názory obyvatel z blízkého okolí například na to, jaké obchody a služby zde preferují nebo jak se vůbec k celkovému záměru na rozvoj lokality staví.
Trigema je na trhu již téměř čtvrtstoletí. Jak si vybírá komerční a další nájemce a jaká je přitom její strategie, vysvětluje Marcel Soural, předseda představenstva developerské společnosti.
 

V Praze máme nyní rozpracovaných pět rezidenčních projektů, které po dokončení stavby nabídnou zhruba 1 300 bytů a okolo 12 000 m2 komerčních ploch. Mimo rezidenční sektor připravujeme výstavbu vinařství ve Veselí nad Moravou a logistické centrum u Kladna. Je toho však ještě mnohem víc, co chystáme.

Změnilo se nějak přemýšlení developerů z pohledu občanské vybavenosti?
Filozofie projektů se postupem času mění. Už při samotném plánování je třeba myslet na budoucí občanskou vybavenost. Zvažovat, zda se v okolí připravovaného projektu nachází dostatečný počet provozoven a s jakým zaměřením. Součástí našich příprav bývá proto také průzkum, který nám zodpoví požadavky a názory obyvatel z blízkého okolí například na to, jaké obchody a služby zde preferují nebo jak se vůbec k celkovému záměru na rozvoj lokality staví.

Vyplatí se vůbec takto přemýšlet?
Vhodně zvolené provozovny jsou nepřímou podporou prodeje samotných bytových jednotek. Je výhodou mít v domě dobrou kavárnu, vinotéku nebo třeba pobočku banky, pokud je tam chtějí mít i lidé z okolí.

Jakou formou přispíváte k atraktivitě těchto prostor?
Samotný projekt jako celek musí být na vysoké úrovni. A to jak po stránce architektonické, tak i užitné. Měl by zapadnout do širšího okolí a doplnit chybějící článek v městské zástavbě. Například na našem projektu v Nových Butovicích jsme jako součást projektu na vlastní náklady vybudovali korzo se sochou Trifot (od známého umělce Davida Černého) a otevřeli galerii zaměřenou na fotografii. Nyní zde navíc budeme pro veřejnost otevírat Cyberdog.

O co jde?
Oficiální název je vědecko-technologické informační centrum . Hlavní atrakcí bude robotická ruka, která vám naservíruje víno z našeho vinařství. Myšlenkou projektu je ukázat lidem, kam nás v budoucnu dovede robotizace a umělá inteligence.

Když vložíte do okolí projektu podobný prvek, zvyšujete fluktuaci lidí a zatraktivňujete retailové prostory v blízkosti. 

Má retailový prostor v rezidenční výstavbě potenciál?
Jsme přesvědčeni, že ano, ale záleží na vhodném určení provozu. Ne všem a všude se daří. Pomáháme budoucím nájemcům například včasným zvolením vhodného prostoru a jeho velikosti v poměru k budoucím nákladům.

Co třeba restaurace?
To je téma u každého projektu. Restaurace vyžaduje určitý režim, který nemusí vždycky korespondovat s představou rezidenta. Pokud se ale podaří restauraci včlenit do obytného souboru vhodně a zajistit provoz tak, aby nerušil rezidenty, je to přidaná hodnota celého projektu. U blížících se projektů s touto variantou počítáme, ale zatím hledáme vhodného provozovatele.

Takže určujete, jaký typ provozovny bude součástí obytného souboru?
Do jisté míry ano. Začínáme tím, že se snažíme zajistit hráče z řad potravinových řetězců, tím na sebe upoutáte pozornost drogistických provozoven nebo lékárnických zařízení. Následně hledáme vhodné provozovatele chybějících služeb nebo služeb s vysokým potenciálem.

A stávajícím nájemcům plynou nějaké výhody?
Pokud funguje spolupráce mezi developerem jako pronajímatelem a nájemcem, probíhají včasné úhrady nájemného, nejsou vedeny žádné stížnosti od rezidentů apod., oslovujeme stávající nájemce s přednostní nabídkou na blížící se projekt. Považujeme to za férovou cestu jak pomoci šikovným podnikatelům s rozšířením svých poboček.

O aktuální nabídce volných prostor se můžete informovat zde:

Obchodní oddělení:
pospisil@trigema.cz
Tel. +420 778 750 210
https://www.trigema.cz/


Široká nabídka / V Praze máme nyní rozpracovaných okolo 12 000 m2 komerčních ploch. Mimo rezidenční sektor připravujeme výstavbu vinařství ve Veselí nad Moravou a logistické centrum u Kladna.
Více informací
Pokud chcete získat více informací, prosíme vyplňte kontaktní formulář. Vaše údaje budou zaslány přímo Trigema a.s..
Více informací
Kontaktní formulář
Kontaktní formulář
If you see this, leave this form field blank