Edukido

Informace o franchisovém systému

Popis franchisového systému

Edukido je: 

 • Originální vzdělávací program založený na kostkách Lego® pro děti ve věku 3-10 let
 • Pravidelné vzdělávací mimoškolní kurzy pro lepší pochopení světa přírody, techniky, vědy a ... zábavy!
 • Školní a předškolní workshopy přizpůsobené vzdělávacím osnovám dané instituce (ukázky scénářů workshopů: Starověké město / Mosty - jednoduchá záležitost/ Stavba mapy světa/ Obnovitelné zdroje energie - větrné mlýny / Gravitace / Moje první desková hra/ Jednokolejka - moderní doprava atd.),
 • Tematické denní kempy pro děti  během prázdnin 
 • Oslavy narozenin ve světě Lego® kostek

Naše cíle:

 • Pomocí myšlení a zvědavosti chceme zrušit umělou bariéru mezi humanitními a technickými vědami
 • Chceme, aby děti praktikovaly své prostorové představivosti a schopnosti řešit problémy pomocí programu, který neukládá šablony
 • Chceme tvarovat zvědavost světa a schopnost abstraktního myšlení vždy zakotvena v praxi
 • Chceme využít synergii tvořivosti a logiky v kreativní hře
 • Chceme děti alespoň na krátkou dobu odradit od monitorů a zaručit jim zajímavé a inovativní příležitosti k objevování světa

Zjistěte, proč děti milují naše aktivity!

Vlastní provozovny

2 Polsko

Franchisové provozovny

 • 67 Polsko
 • 2 Master-franchisant - Chorvatsko, Makedonie
 • 12 franchisových jednotek - Chorvatsko, Makedonie, Maďarsko a Ukrajina
Obrázek provozovny systému
Informace pro franchisanty

Podpora pro franchisanty

1. Kompletní nabídka školení pro franchisanty a instruktory:

 1. produkt
 2. prodej
 3. manažerské
 4. vedení tříd

Školení v polštině s překladem do angličtiny:

 1. počáteční školení franchisanta a jeho zaměstnanců (produkt, prodej, manažer, instruktor), školení v polštině s překladem,
 2. herní sestavy (podrobné plány vzdělávacích aktivit, workshopy ve školách a mateřských školách, oslavy narozenin apod.), které jsou neustále modernizovány,
 3. příslušenství pro vedení tříd,
 4. plány lekcí v angličtině,
 5. platforma pro vzdělávací materiály pro franchisanty v angličtině,
 6. komplexní internetový obchod a webové stránky v angličtině,
 7. základní grafické návrhy v angličtině,
 8. fotografická databáze,
 9. šablony smluv s franšízanty a další v angličtině,
 10. podrobný provozní manuál v angličtině - včetně provozních norem v oblasti propagace a prodeje, udržování vztahů se zákazníky, vedení tříd apod.
 11. instruktážní průvodce v angličtině,
 12. obchodní poradenství (prodej, marketing, zákaznický servis atd.) v každodenních provozních úkolech, jako je obchodní plánování, prodej služeb, rozvoj trhu,
 13. neustálou podporu od manažera služeb pro zahraniční partnery,
 14. podpora marketingu: pomoc při plánování marketingových aktivit na místním trhu,
 15. průběžný vývoj produktových řad, zlepšování výrobků a návrh nových možností zisku,
 16. další podpora, kterou budou strany dohodnuta v závislosti na potřebách místního trhu,
 17. možnost používat specializovaný CRM systém v angličtině.

Potřebná počáteční investice

Investice pro individuálního franchisanta působící v oblasti cca 60 tis. obyvatel se skládá ze 3 částí:

 • Zakoupení Lego cca 3000 €
 • Marketingové materiály a příslušenství cca 700 €
 • Vstupní poplatek v závislosti na velikosti územní exkluzivity:
  • v oblasti pro 60 tis. obyvatel: 3.200 €
  • měsíční poplatek od 50 €

Master–Franchisant je franchisant a má svou pobočku. Master-franchisant získává příjmy z vlastní činnosti az poplatků vybíraných od franchisantů. Zisk z franchisových poboček je 75 % z poplatků hrazených jednotlivými franchisanty.

Pokud se rozhodnete stát se Master–Franchisantem, počáteční poplatek, který vám dává právo působit po celé ČR, je 31.250 €.


Základní požadavky

Ideální kandidát na franchisanta Edukido:

 • dobrá znalost místního trhu;
 • má manažerské, obchodní a marketingové zkušenosti a je aktivní v obchodě;
 • má obchodní a manažerské dovednosti;
 • odpovídající kapitál;
 • zkušenosti v oblasti prodeje a marketingu;
 • dobré komunikační schopnosti;
 • pracovitost, systematičnost, konsekvence, trpělivost.
 • znalost angličtiny;
 • dovednosti v oblasti přenosu znalostí;
 • zkušenosti ve vzdělávacím průmyslu;
 • zkušenosti s franchisingem jsou vítány.

Informace o franchisorovi

Edukido Polska Sp. z o.o.

ul. Związkowa 4, 20-148 Lublin, Poland

+48 601 777 084

franchising@edukido.com.pl

edukido.com.pl

Kontaktní osoba pro zájemce o licenci

Kamila Hołody (AJ)

Více informací

Pokud chcete získat více informací, prosíme vyplňte kontaktní formulář. Vaše údaje budou zaslány přímo Edukido.

Zpráva
Jméno a příjmení *
Město *
Telefon *
E-mail *

Správcem osobních údajů je Edukido Polska Sp. z o.o. (ul. Związkowa 4, 20-148 Lublin, Poland). Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem poskytnutí podrobností o franšízovém systému Edukido a navázání spolupráce. Poskytování údajů je dobrovolné, je však nezbytné k dosažení výše uvedených účelů. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici v zásadách ochrany osobních údajů na edukido.com.pl.

PŘEČTI ČLÁNKY

Nejčtenější

Informace zadané v katalogu dodávají samotné franchisové systémy. Před podpisem smlouvy o spolupráci by měl každý zájemce posoudit nabídku dané firmy. Redakce si vyhrazuje právo upravit informace o systémech udávaných v katalogu. V případě zjištění, že udávané informace nejsou pravdivé či neaktuální, prosíme, kontaktujte redakci.

PROFIT system franchise services s.r.o. - provozovatel Franchising.cz, informuje, že neshromažďuje ani nezpracovává informace zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře. Všechny informace zadané ve formuláři jsou zasílány jako e-mail organizátorovi systému uvedenému v Katalogu franšíz. Uvedený příjemce, který obdrží odeslané informace, je použije s cílem poskytnout informace na zaslaný dotaz. Odeslání jakýchkoliv vašich osobních údajů je dobrovolné a organizátor systému, který obdrží kontaktní formulář, je subjektem odpovědným za shromažďování a zpracování případných osobních údajů.