Edukido

Informace o franšízovém systému

Popis franšízového systému

Edukido je:

 • Původní vzdělávací program založený na kostkách Lego® pro děti ve věku 3-12 let
 • Pravidelné vzdělávací třídy pro lepší pochopení světa přírody, techniky, vědy a ... zábavy!
 • Školní a předškolní workshopy přizpůsobené vzdělávacímu programu dané instituce
 • Tematické okruhy
 • Narozeniny ve světě Lego® kostek

Naše cíle:

 • Pomocí myšlení a zvědavosti chceme zrušit umělou bariéru mezi humanitními a technickými vědami
 • Chceme, aby děti praktikovaly své prostorové představivosti a schopnosti řešit problémy pomocí programu, který neukládá šablony
 • Chceme tvarovat zvědavost světa a schopnost abstraktního myšlení vždy zakotvena v praxi
 • Chceme využít synergii tvořivosti a logiky v kreativní hře
 • Hledáme Master-franšízanta pro vybudování franšízové sítě v České republice

Zjistěte, proč děti milují naše aktivity!

Vlastní provozovny

2

Franšízové provozovny

20

Obrázek provozovny systému
Informace pro franchisanty

Podpora pro franchisanty

 • počáteční školení franchisanta a jeho zaměstnanců (produkt, prodej, manažer, instruktor), školení v polštině s překladem,
 • herní sestavy (podrobné plány vzdělávacích aktivit, workshopy ve školách a mateřských školách, oslavy narozenin apod.), které jsou neustále modernizovány,
 • příslušenství pro vedení tříd,
 • plány lekcí v angličtině,
 • platforma pro vzdělávací materiály pro franchisanty v angličtině,
 • komplexní internetový obchod a webové stránky v angličtině,
 • základní grafické návrhy v angličtině,
 • fotografická databáze,
 • šablony smluv s franšízanty a další v angličtině,
 • podrobný provozní manuál v angličtině - včetně provozních norem v oblasti propagace a prodeje, udržování vztahů se zákazníky, vedení tříd apod.
 • instruktážní průvodce v angličtině,
 • obchodní poradenství (prodej, marketing, zákaznický servis atd.) v každodenních provozních úkolech, jako je obchodní plánování, prodej služeb, rozvoj trhu,
 • neustálou podporu od manažera služeb pro zahraniční partnery,
 • podpora marketingu: pomoc při plánování marketingových aktivit na místním trhu,
 • průběžný vývoj produktových řad, zlepšování výrobků a návrh nových možností zisku,
 • další podpora, kterou budou strany dohodnuta v závislosti na potřebách místního trhu,
 • možnost používat specializovaný CRM systém v angličtině.

Potřebná počáteční investice

 • Master-dohoda s franchisorem je podepsána na dobu 7 let;
 • Celková investice (kapitál pro rozvoj v prvních 2 letech) je 35 000 EUR (cca 900 tis. Kč)
 • Master-franchisant má 75% podíl na poplatcích získaných od jednotlivých franchisantů.
 • Návratnost investic se očekává do 2 let.

Základní požadavky

 • dobrá znalost místního trhu;
 • obchodní a manažerské dovednosti;
 • odpovídající kapitál;
 • zkušenosti v oblasti prodeje a marketingu;
 • dobré komunikační schopnosti;
 • pracovitost, systematičnost, konsekvence, trpělivost.
 • znalost angličtiny;
 • dovednosti v oblasti přenosu znalostí;
 • zkušenosti ve vzdělávacím průmyslu;
 • zkušenosti s franchisingem jsou vítány.

Informace o franšízorovi

Edukido Polska Sp. z o.o.

ul. Pana Balcera 6/4, 20-631 Lublin, Polsko

+420 775 661 788

lnovakova@profitsystem.cz

edukido.com.pl

Kontaktní osoba pro zájemce o licenci

Lenka Nováková v zast. pro ČR - PROFIT system franchise services s.r.o.

Více informací

Pokud chcete získat více informací, prosíme vyplňte kontaktní formulář. Vaše údaje budou zaslány přímo Edukido.

Zpráva
Jméno a příjmení *
Město *
Telefon *
E-mail *

PŘEČTI ČLÁNKY

Nejčtenější

Informace zadané v katalogu dodávají samotné franchisové systémy. Před podpisem smlouvy o spolupráci by měl každý zájemce posoudit nabídku dané firmy. Redakce si vyhrazuje právo upravit informace o systémech udávaných v katalogu. V případě zjištění, že udávané informace nejsou pravdivé či neaktuální, prosíme, kontaktujte redakci.

PROFIT system franchise services s.r.o. - provozovatel Franchising.cz, informuje, že neshromažďuje ani nezpracovává informace zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře. Všechny informace zadané ve formuláři jsou zasílány jako e-mail organizátorovi systému uvedenému v Katalogu franšíz. Uvedený příjemce, který obdrží odeslané informace, je použije s cílem poskytnout informace na zaslaný dotaz. Odeslání jakýchkoliv vašich osobních údajů je dobrovolné a organizátor systému, který obdrží kontaktní formulář, je subjektem odpovědným za shromažďování a zpracování případných osobních údajů.