Fórum: Jak se rozejít s franchisorem? 71

hubert 10.10.2012 *.ip-37-188-243-51.eurotel.cz

poněkud mě zaráží tvrzení, že odstoupením od smlouvy se smlouva ruší jakoby od počátku, můžete mi prosím říct, o které ustanovení obchodního zákoníku se opíráte?

Franchising.cz 22.10.2012 *.www.profitsystem.cz

51

Dobrý den, děkujeme Vám za Váš dotaz, díky kterému jsme odhalili chybu, která se nám ve Vámi komentovaném článku vyskytla.

Faktem je, že postupujeme-li podle občanského práva, je pravda, že odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni jako by nikdy neexistovala (§ 48 odst. 2 obč. zák.). Nicméně v obchodním právu, podle kterého se franchisové smlouvy uzavírají naopak platí, že odstoupením od smlouvy smlouva zaniká s účinností ke dni doručení odstoupení druhé straně (§ 349 odst. 1 obch.zák.). Smlouva a veškeré úkony na jejím základě provedené, které byly učiněny do doby účinnosti odstoupení od smlouvy, jsou platné, takže se níže uvedeného nemusejí smluvní strany obávat.

Ještě jednou Vám děkujeme za upozornění

Redakce

Ostatní kategorie

PROFIT system franchise services s.r.o. prohlašuje, že nenese odpovědnost a nezasahuje do obsahu příspěvků zadaných uživateli prostřednictvím Fóra. Budou odstraněny příspěvky s reklamním sdělením, zjevně protiprávním obsahem či obsahem odporujícím dobrým mravům.

Přispívat mohou pouze zaregistrovaní uživatelé. IP adresa autorů příspěvků je přístupná všem uživatelům. Konto uživatele bude zablokováno v případě uveřejňování reklamních sdělení, odporujících dobrým mravům či poškozujících dobré jméno. V případě, že se s takovýmto obsahem setkáte, prosím, kontaktujte: redakce@franchising.cz.

Redakce si vyhrazuje právo využít část či celé příspěvky uveřejněné na Fóru portálu Franchising.cz v článcích, které bude na tomto portálu publikovat.