Franchising Report 2011

Poradenská společnost PROFIT system® vydává druhou ucelenou zprávu o domácím franchisovém trhu.
 

Franchising Report Česká republika 2011 je jedinečným zdrojem informací pro veřejnost i potenciální poskytovatele franchisových, agenturních či partnerských systémů. Začínajícím podnikatelům v oblasti franchisingu může report poradit, jak se orientovat na trhu franchisingu, při výběru jednotlivých odvětví a konkurenčního prostředí. Manažeři franchisových konceptů pak mohou díky reportu analyzovat vývoj v oblasti, ve které působí. Zpráva o českém franchisingovém trhu obsahuje popis jednotlivých odvětví, ve kterých můžete tento systém řízení najít. Autoři komplexně popisují nové trendy v oblasti franchisových, případně partnerských systémů. Autorem průzkumu a zprávy je mezinárodní poradenská společnosti PROFIT system franchise services s.r.o.

V publikaci Franchising Report Česká republika 2011 je např. detailně popsána:

  • dynamika a struktura franchisových systémů,
  • dynamika a struktura jednotlivých odvětví,
  • důkladná analýza právních předpisů a vztahů v různých oblastech průmyslu,
  • podrobnější klasifikace odvětví, která umožňuje hlubší analýzu jednotlivých systémů s výhledem nových možností na trhu,
  • nové trendy, vývoj, jejich příčiny,
  • příjmy a investice,
  • popis činnosti zahraničních investorů a jejich podíl na trhu,
  • zaměstnání podle odvětví,
  • české franchisové podnikání v zahraničí,
  • specifičnost a celkový popis trhu s odkazem i na média a události související s franchisovým trhem v České republice.

Výsledky jsou prezentovány v tabulkách a grafech v bezmála 50tistránké zprávě o franchisingu v Česku v roce 2011. Publikace je největším přehledem informací o franchisovém podnikání v České republice.